górne tło

Trzecia edycja programu Nowa Huta dziś!

W tym roku po raz trzeci ruszył program Nowa Huta dziś! Celem projektu jest poprawa infrastruktury technicznej w Nowej Hucie. Za kwotę 2 mln zł zaplanowano realizację 15 zadań.

Programem objętych jest pięć nowohuckich dzielnic: Czyżyny, Mistrzejowice, Bieńczyce, Wzgórza Krzesławickie oraz Nowa Huta. Zarząd Dróg Miasta Krakowa umożliwił mieszkańcom zgłaszanie zadań do programu. Wszystkie zgłoszenia trafiły do dzielnic. To poszczególne dzielnice ostatecznie wybrały zadania, które będą realizowane w ramach przyznanych środków.

 

Podział środków oraz planowane zadania:

Dzielnica XIV Czyżyny otrzymała kwotę 362 380 zł, środki przeznaczy na: remont chodnika na ul. Bieńczyckiej, wzdłuż ul. Medweckiego do CH Czyżyny; remont chodnika od skrzyżowania ulic Centralnej, Woźniców w kierunku ul. Na Łąkach; remont ul. Franciszka Hynka do bloku nr 48 (do wysokości posiadanych środków).

Dzielnica XV Mistrzejowice otrzymała kwotę 419 468 zł, w jej ramach zamierza: wyremontować nawierzchnię ul. Łęczyckiej wraz z miejscami postojowymi (kontynuacja zadania z roku ubiegłego); wyremontować nawierzchnię  ul. Andrzeja i Józefa Załuskich – od wjazdu w os. Oświecenia z ul. ks. K. Jancarza do wysokości bloku nr 40; odnowić chodnik na ul. Nagłowickiej od bloku nr 8 do szkoły.

Dzielnica XVI Bieńczyce otrzymała kwotę 352 058 zł i przeznaczy ją w całości na remont nawierzchni ul. Franciszka Ptaka na os. Przy Arce– od bloku nr 19 w kierunku ul. Obrońców Krzyża.

Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie otrzymała kwotę 311 006 zł. Tegoroczne środki przeznaczy na remont nakładkowy ul. Edwarda Wittiga oraz remont nawierzchni ul. Łuczanowickiej od strony ul. Lubockiej (przy Szkole Podstawowej nr 78).

Dzielnica XVIII Nowa Huta otrzymała kwotę 555 088 zł, w ramach środków planuje: remont chodnika na os. Centrum A2 (od strony wejść do klatek); remont drogi wewnętrznej oraz parkingów przy os. Szkolnym 13 i 14; budowę chodnika na os. Willowym między nr 22-23; remont chodnika na os. Sportowym 15,16; budowę chodnika na os. Szklane Domy nr 1 (z boku budynku); budowę chodnik na os. Sportowym z budynku 18 w stronę Lewiatana (to zadanie będzie realizowane z ZZM).

Realizacja zadań planowana jest do końca roku.