górne tło

Utrudnienia na Pychowickiej utrzymane do końca lipca br.

Przy ulicy Pychowickiej realizowane są prace związane z budową kanalizacji ogólnospławnej przez prywatnego inwestora. Zgodnie z nowym projektem organizacji ruchu będą one prowadzone do końca lipca br.

Prace miały zakończyć się z końcem czerwca br. ale z uwagi na warunki pogodowe inwestorowi nie udało się przeprowadzić zaplanowanych prac.

Z uwagi na bezpieczeństwo realizacji dalszych prac inwestor przygotował projekt nowej organizacji ruchu, który zakłada dalsze odcinkowe wyłączenie z ruchu ulicy Pychowickiej - do końca lipca br.