Komunikat archiwalny

Do podstawówki za darmo komunikacją

Od dnia 1 września 2016 r. uprawnienia do bezpłatnych przejazdów Komunikacją Miejską w Krakowie (KMK) będą mieć:

  • wszystkie dzieci od urodzenia do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego - na podstawie oświadczenia rodzica/opiekuna podróżującego z dzieckiem,
  • uczniowie krakowskich szkół podstawowych, w okresie roku szkolnego tj. od 1 września do 30 czerwca - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej ucznia szkoły podstawowej zlokalizowanej na terenie Gminy Miejskiej Kraków, wydanej według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw edukacji narodowej.

 

Do podstawówki za darmo komunikacją
Fot. ZIKiT

Uprawnione dzieci będą mogły bezpłatnie podróżować wszystkimi tramwajami i autobusami Komunikacji Miejskiej w Krakowie na liniach miejskich i aglomeracyjnych w strefie biletowej I [Miasto Kraków] i II [Aglomeracja].

Uczniowie pozostałych szkół, zlokalizowanych poza granicami Gminy Miejskiej Kraków będą miały nadal uprawnienie do przejazdów na podstawie biletów ulgowych.

Decyzję w tej sprawie podjęła Rada Miasta Krakowa uchwałami Nr XL/707/16 z dnia 30 marca 2016 roku oraz Nr L/920/16 z dnia 6 lipca 2016 roku.

 

Ww związku z zakończeniem wakacji szkolnych i zwiększonym zapotrzebowaniem na przewozy od 27 sierpnia wprowadzono nowe rozkłady jazdy Komunikacji Miejskiej w Krakowie zakładające przywrócenie szkolnych (przedwakacyjnych) częstotliwości kursowania z następującymi zmianami:

  • linia 127 w okresie do 25.09.2016 r. będzie kursowała tylko w dni powszednie;
  • linia 139 będzie kursowała ze zwiększoną w godzinach szczytu częstotliwością co 6-7,5 minuty;
  • linia 142 będzie kursowała ze zwiększoną w godzinach międzyszczytowych częstotliwością co 20 minut;
  • linie 352 i 427 będą kursowały na dotychczasowych zasadach do 25.09.2016 r.;
  • linie 409 i 429 linie zostaną przywrócone w terminie późniejszym – informacja zostanie podana z odpowiednim wyprzedzeniem;
  • linia 439 zostanie zlikwidowana;
  • linia 452 będzie kursowała ze zwiększoną częstotliwością co 20 minut.

Jednocześnie informujemy, że zawieszone na okres wakacji linie tramwajowe 7, 12, 23 oraz autobusowe 118, 132 i 153 zostaną przywrócone.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków