Komunikat archiwalny

Darmowa komunikacja w czasie smogu

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu informuje, że w związku z zarejestrowanym wysokim stężeniem pyłów zawieszonych PM10 w krakowskim powietrzu, 2 stycznia 2016 roku kierowcy po raz pierszy mogli skorzystać z bezpłatnych podróży pojazdami Komunikacji Miejskiej w Krakowie. Do darmowych przejazdów uprawnieni byli wszyscy pasażerowie, którzy mieli przy sobie ważny dowód rejestracyjny pojazdu (z aktualnym badaniem technicznym).

Darmowa komunikacja w czasie smogu
Fot. PESA Bydgoszcz SA

Ponadto Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa w czasie największego zanieczyszcenia smogowego zwraca uwagę na potrzebę podjęcia kroków zapobiegawczych mających na celu zabezpieczenie przed ewentualnymi, negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi dla mieszkańców Krakowa, w tym szczególnie osób z grup wrażliwych i szczególnie wrażliwych.
Zaleca się ograniczenie przebywania na otwartym powietrzu. Dotyczy to zwłaszcza kobiet w ciąży, dzieci i osób starszych oraz chorych na astmę, choroby alergiczne skóry, oczu i choroby krążenia.


Prosimy o bieżące monitorowanie sytuacji na stronach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, adres WWW:
http://monitoring.krakow.pios.gov.pl

Szczegółowy opis procedur ochronnych został zamieszczony w BIP:
www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/148077/karta

Darmowa komunikacja – SMOG – FAQ

1. Kiedy wprowadzana jest darmowa komunikacja?
Bezpłatna komunikacja miejska wprowadzana jest w sytuacji, gdy na trzech stacjach monitorujących powietrze uśredniona norma dla pyłu PM10 przekroczy 150 mg/m3. Darmowe przejazdy zostaną też wprowadzone, gdy na jednej ze stacji stężenie pyłu PM10 przekroczy 200 mg/m3 lub 300 mg/m3. Pod uwagę będą brane wyniki z ostatniej doby odczytywane w godzinie 16-17. Darmowa komunikacja będzie wprowadzana na całą następną dobę. Z bezpłatnego przejazdu będzie mogła skorzystać osoba okazująca dowód rejestracyjny samochodu osobowego wraz z osobami jej towarzyszącymi – łącznie w liczbie zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących w samochodzie.


2. Co jeśli okaże się, że w dniu kiedy wprowadzono darmową komunikację stężenie pyłów PM10 spadnie?
Decyzja o wprowadzeniu darmowej komunikacji podejmowana jest w oparciu o prognozę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i wyliczenia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie. Nawet jeśli prognozy o przekroczeniu stężeń nie potwierdzą się, decyzja o darmowej komunikacji pozostaje w mocy.


3. Kto będzie mógł korzystać z bezpłatnych przejazdów?
Z bezpłatnych przejazdów będą mogły korzystać osoby posiadające ważny dowód rejestracyjny samochodu osobowego z aktualnym badaniem technicznym, bez względu na miejsce jego wydania.


4. Czy z darmowej komunikacji będzie mogła korzystać tylko osoba wpisana w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel pojazdu?
Nie. Z bezpłatnego przejazdu może korzystać osoba okazująca dowód rejestracyjny wraz z osobami towarzyszącymi – maksymalnie w ilości zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących w samochodzie.


5. A co w sytuacji, jeśli pojazd zarejestrowany jest na firmę?
Nie ma znaczenia czy auto zarejestrowane jest na firmę czy osobę fizyczną.


6. Gdzie będzie można znaleźć informacje o wprowadzeniu darmowej komunikacji?
Informacje o wprowadzeniu darmowej komunikacji z związku z przekroczeniem norm stężenia pyłu PM10 będą publikowane na stronach internetowych: krakow.pl, zikit.krakow.pl, mpk.krakow.pl, a także na portalach społecznościowych prowadzonych przez Miast i miejskie jednostki.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków