Prace MPWiK na ulicy Mistrzejowickiej

Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Mistrzejowickiej, na odcinku od ul. Do Fortu do ul. Marycjusza, prace polegające na budowie sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z wpustami. Planowane jest, że prace potrwają do dnia 30.06.2018.

Prace MPWiK na ulicy Mistrzejowickiej
Fot. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi prac prowadzonych w ul. Mistrzejowickiej (na odcinku od ul. Do Fortu  do ul. Marycjusza) informujemy: 

- Roboty realizowane są przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. i  polegają na wykonaniu  kanalizacji  ogólnospławnej  wraz z przykanalikami do studni wpustowych.

- Przewidywany termin realizacji prac 30.06.2018r. 

- Prace zostały zabezpieczone i oznakowane zgodnie z zatwierdzonym przez tutejszy zarząd projektem tymczasowej organizacji ruchu. Dla mieszkańców ul. Mistrzejowickiej oraz ul. Marycjusza został udostępniony dojazd ( przez sąsiadujące osiedle ) do ul. Dmowskiego. Dla osób jadących tranzytem wyznaczono objazd przez ul. Kocmyrzowską.

Roboty prowadzone są w osi  jezdni na głębokości 5-5,5 m. W związku z koniecznością zapewnieniem bezpieczeństwa w trakcie robót, nie ma możliwości prowadzenia prac  przy dopuszczeniu ruchu samochodowego.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków