Krakowski Półmaraton Marzanny

Już 18 marca (niedziela) odbędzie się  impreza sportowa  pod nazwą: 15. Krakowski Półmaraton Marzanny, w tym 4. Krakowski Bieg z Dystansem „Dla Małych Serc”. Przewidziane są utrudnienia w ruchu.

Krakowski Półmaraton Marzanny
Fot. polmaratonmarzanny.pl

Trasa biegu "15. Krakowki Półmaraton Marzanny" START godz 11:00 – 3 Maja (deptak) – Focha (deptak) – Focha – most na Rudawie – Focha (prawa str. jezdni) – Królowej Jadwigi – Salwator – Księcia Józefa – Most Zwierzyniecki – Zielińskiego – Bulwar wzdłuż Tynieckiej – Bulwar Poleski – Bulwar Wołyński – Ludwinowska – Most Retmański – Rollego – Bulwar Podolski – Kładka Bernatka – Bulwar Kurlandzki – Bulwar Inflandzki – Bernardyńska (po I pochylni) – Idziego – Kanonicza – Senacka – Poselska – Planty – Podzamcze – Centrum Informacji Turystycznej – Smok Wawelski – Bulwar Czerwiński(II pochylnią) – Bulwar Rodła –Flisacka – Kościuszki – Salwator – Królowej Jadwigi (prawa str. Jezdni) – Gryfity – Emaus – Focha (deptak i lewa str. jezdni nawrót w okolicy stacji rowerów miejskich) –   Focha (deptak) – ) – Na błoniach  Piastowska (chodnik i parking – 3 Maja (deptak) – META i zakończenie imprezy 14:30

bieg marzanny 1


Trasa 4. Krakowskiego Biegu z Dystansem „Dla małych Serc” (10km) wygląda następująco :
START – Bulwar Inflandzki – Bernardyńska (po I pochylni) – Idziego – Kanonicza – Senacka – Poselska – Planty – Podzamcze – Centrum Informacji Turystycznej – Smok Wawelski – Bulwar Czerwiński(II pochylnią) – Bulwar Rodła –Flisacka – Kościuszki – Salwator – Królowej Jadwigi (prawa str. Jezdni) – Gryfity – Emaus – Focha (deptak i lewa str. jezdni nawrót w okolicy stacji rowerów miejskich) –   Focha (deptak) – Na błoniach  Piastowska (chodnik i parking) – 3 Maja (deptak) – META

bieg marzanny 2


W związku z powyższym zostaną zamknięte drogi (odcinki dróg) na trasie biegu w tym między innymi:

 • drogi dla pieszych i rowerów wokół Błoń w godz. 8:00 – 15:00;
 • Al. Focha w godz. 10:45-15:00 (zapewniony będzie wyjazd w kierunku Alei z ulic: Kasztelańskiej, Prusa, Kraszewskiego, Kałuży);
 • ul. Królowej Jadwigi pomiędzy godz. 10:45 a godz. 11:30 zostanie wprowadzona przerwa w ruchu na czas przebiegnięcia uczestników;
 • ul. Gryfity i ul. Emaus zamknięte w godz. 10:45 – 14:30;
 • drogi dla pieszych i rowerów na Bulwarach Wiślanych w godz. 10:00 – 13:30;
 • ul. Podzamcze (zostanie zapewniony wyjazd z ul. Straszewskiego w kierunku ul. Powiśle) i ul. św. Idziego w godz. 10:30 – 13:30;
 • Kładka o. Bernatka (część rowerowa oraz piesza) w godz.11:00 -13:30;
 • ul. Kościuszki (od ul. Komorowskiego do ul. Księcia Józefa), ul. Księcia Józefa (od ul. Kościuszki do Mostu Zwierzynieckiego) zamknięte w godz. 10:45 -14:30. Po przebiegnięciu zawodników ul. Księcia Józefa możliwy będzie wyjazd z ul. Księcia Józefa w kierunku Mostu Zwierzynieckiego i Bielan;

 

Na pozostałych ulicach na trasie biegu utrudnienia w ruchu  (wyłączenia ruchu kołowego i pieszego na czas przebiegnięcia uczestników imprezy);

 

Zalecane objazdy :

dla zamkniętej: Al. Focha:

 • od strony centrum:

-  dojazd do ul. Piastowskiej: ul. Reymonta lub ul. Czarnowiejską i Nawojki;

- dojazd do ul. Kałuży, ul. Kraszewskiego, Prusa, Kasztelańskiej ulicami: Dunin Wąsowicza i Senatorską;

 • od ul. Królowej Jadwigi dojazd do Al. Mickiewicza ulicą Piastowską i ul. Reymonta;

 

dla zamkniętych: ul. Kościuszki, ul. Księcia Józefa

Od Alei Krasińskiego i ul. Zwierzynieckiej dojazd do ul. Księcia Józefa ulicami: M. Konopnickiej, Rondo Grunwaldzkie, ul. Monte Cassino, ul. Zielińskiego (i odwrotnie od ul. Księcia Józefa do centrum)

 

Dodatkowe informacje:

 • na trasie półmaratonu (w miejscach wskazanych oznakowaniem) będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się pojazdów. W newralgicznych miejscach trasy będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się pojazdów z tabl. T-24 informującą o usunięciu pojazdu na koszt właściciela w przypadku pozostawienia na odcinku drogi objętym zakazem.
 • ruch pieszych na przecięciach z trasą będzie regulowany przez służby porządkowe;
 • ruch pojazdów będzie sukcesywnie przywracany (po decyzji Policji) po przebiegnięciu ostatniego uczestnika biegu.

Organizator biegu zwraca się z prośbą o zachowanie ostrożności, dostosowanie się do wprowadzonych zmian w organizacji ruchu i poleceń wydawanych przez służby zabezpieczające imprezę.

KMK W TRAKCIE BIEGU

 

Linie tramwajowe:

            Od około godz. 10:30 do około godz. 13:30 zostanie wyłączona z ruchu południowa część ul. Kościuszki na odcinku ul. Flisacka – ul. Królowej Jadwigi, a przystanek "Salwator" na ul. Kościuszki nie bedzie funkcjonował (wsiadanie będzie sie odbywało tylko na pętli).

 

Linie autobusowe:

            Od około godz. 10:30 do około godz. 14:00  wyłączona z ruchu zostanie al. Focha, południowa część ul. Kościuszki na odcinku ul. Flisacka – ul. Królowej Jadwigi,  ul. Księcia Józefa od Królowej Jadwigi do Malczewskiego. W związku z powyższym:

linia 100 - odjazdy z Kopca Kościuszki o godz. 11:00, 12:00 i 13:00 kierowane będą do Os. Podwawelskiego jako linia 101;

linia 101 - będzie kursować na stałej trasie, realizując dodatkowo kursy w zamian za linię 100. Dodatkowo, w godz. ok. 11:00 - 12:00 przystanek "Malczewskiego" w kierunku Os. Podwawelskiego zostanie przeniesiony na ul. Malczewskiego (będzie zlokalizowany na wysokości zatoki przystankowej dla kierunku przeciwnego);

linie 109, 209, 229, 239, 249, 259, 269 - będą kursować na trasach czasowo zmienionych: od Bielan oraz miejscowości poza Krakowem do przystanku "Malczewskiego" bez zmian, następnie przez most Zwierzyniecki i ul. Monte Cassino do Os. Podwawelskiego. Dodatkowo, w godz. ok. 11:00 - 12:00 przystanek "Malczewskiego" będzie zlokalizowany na ul. Księcia Józefa przed skrzyżowaniem z ul. Wioślarską. Na trasie objazdowej w/w linie zatrzymują sie na trasie objazdowej na przystankach: "Szwedzka" i "Centrum Kongresowe ICE". Na pozostałych przystankach linie się nie zatrzymują;

linia 134 – będzie kursować na trasie czasowo zmienionej: od ZOO do przystanku "Słonecznikowa" bez zmian, następnie ul. Piastowską do Cichego Kącika;

linia 152 - będzie kursować na trasie czasowo zmienionej (w obu kierunkach): od Alei Przyjaźni do ul. Piłsudskiego bez zmian, następnie al. Mickiewicza, ul. Czarnowiejską, Nawojki, Piastowską, Królowej Jadwigi i dalej po stałej trasie do Cmentarza Olszanica. Na zmienionym odcinku trasy autobusy będą zatrzymywać się na istniejących przystankach (przystanek "Miasteczko Studenckie AGH" w kierunku Cmentarza Olszanicabędzie zlokalizowany na ul. Piastowskiej, po skręcie w lewo z ul. Nawojki);

linia 192 - będzie kursować na trasie czasowo zmienionej (w obu kierunkach): od Czyżyn Dworca do przystanku "Plac Inwalidów" bez zmian, następnie al. Mickiewicza, ul. Czarnowiejską, Nawojki, Piastowską, Królowej Jadwigi i dalej po stałej trasie do Chełmu. Na zmienionym odcinku trasy autobusy będą zatrzymywać się na istniejących przystankach (przystanek "Miasteczko Studenckie AGH" w kierunku Chełmu będzie zlokalizowany na ul. Piastowskiej, po skręcie w lewo z ul. Nawojki);

linia 252 - będzie kursować na trasie czasowo zmienionej (w obu kierunkach): od Os. Podwawelskiego do al. Krasińskiego bez zmian, następnie al. Mickiewicza, ul. Czarnowiejską, Nawojki, Piastowską, Królowej Jadwigi i dalej po stałej trasie do Kraków Airport. Na zmienionym odcinku trasy autobusy będą zatrzymywać się na istniejących przystankach (przystanek "Miasteczko Studenckie AGH" w kierunku Kraków Airport będzie zlokalizowany na ul. Piastowskiej, po skręcie w lewo z ul. Nawojki).

 

            Informujemy, że podane wyżej godziny są orientacyjne. Zamknięcie trasy oraz przywrócenie ruchu w ul. Focha, ul. Księcia Józefa, ul. Kościuszki nastąpi na polecenie policji i służb nadzoru ruchu.

 

Zasady zachowania biletów okresowych:

            Bilety okresowe wykupione na linie autobusowe 100, 109, 134, 152, 192, 209, 229, 239, 249, 252, 259, 269 zachowują ważność na trasach stałych i objazdowych.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków