Komunikat archiwalny

Prace na Rondzie Kocmyrzowskim

Rusza kolejny etap prac na Rondzie Kocmyrzowskim im Ks. Gorzelanego. Od stycznia trwa tam modernizacja torowiska tramwajowego, która zakończy się wiosną 2017 roku. W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu, od poniedziałku (27 lutego) zostanie wprowadzona zmiana w organizacji ruchu.

Prace na Rondzie Kocmyrzowskim
Fot. ZIKiT

Prace na wschodniej części ronda prowadzone będą przy zajęciu zewnętrznego pasa ruchu na przejeździe tramwajowym w kierunku ul. Kocmyrzowskiej oraz w rejonie przyległego przejścia dla pieszych, przejazdu rowerowego i zieleńca.

W związku z tym wprowadza się następujące zmiany w organizacji ruchu: na wlocie al. Andersa w Rondo Kocmyrzowskie z kierunku od Placu Centralnego zamknięty zostanie środkowy pas ruchu, a na zajętym ciągu pieszo-rowerowym w ul. Kocmyrzowskiej będzie utrzymane przejście dla pieszych w postaci pomostu.

Do tej pory w ramach modernizacji Ronda Kocmyrzowskiego zakończyły się prace związane z demontażem sieci trakcyjnej i torowiska na nieczynnej dla ruchu tramwajowego części. Usunięto krzewy i drzewa przeznaczone do wycinki. Wykonano fundamenty i zamontowano nowe słupy sieci trakcyjnej.

Mimo trudnych warunków atmosferycznych i zmarzniętej ziemi udało się także wykonać przebudowę sygnalizacji i kanalizacji deszczowej. Po wykonaniu demontażu torowiska, przeprowadzono badania geotechniczne, które wykazały konieczność wzmocnienia gruntu. Po uzgodnieniu z projektantem nastąpi przegłębienie koryta torowiska i wykonanie warstwy stabilizacyjnej, która jest niezbędna do rozpoczęcia prac przy budowie nowego torowiska.

Koszt całości prac na Rondzie Kocmyrzowskim wynosi 7,6 mln zł.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków