Przebudowa ulic Królewskiej parkingi dla mieszkańców, kmk i dlaczego teraz [informator)

Inwestycja na Krowodrzy ruszy w najbliższą sobotę (22 września br.) Przez najbliższy rok prowadzone będą prace związane z przebudową ciągu drogowo-torowego ulic Królewskiej, Podchorążych i Bronowickiej wraz z pętlą w Bronowicach. Dodatkowo zmodernizowana zostanie tarcza skrzyżowania al. Mickiewicza, al. Słowackiego, ul. Karmelickiej i ul. Królewskiej. Miasto dołoży wszelkich starań, aby uciążliwości związane z inwestycją były jak najmniej odczuwalne dla mieszkańców.

Przebudowa ulic Królewskiej parkingi dla mieszkańców, kmk i dlaczego teraz [informator)
Fot. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Parkingi dla mieszkańców

Dla mieszkańców, którzy parkują samochód na ulicach objętych inwestycją, a nie zamierzają z niego korzystać przez dłuższy okres czasu udostępnionych zostanie około 1 000 miejsc postojowych na parkingach przy stadionie Wisły, wzdłuż al. 3 Maja oraz dla osób dojeżdżających do Krakowa od strony Olkusza i Zabierzowa na tymczasowym parkingu P&R na terenie dawnego Motelu Krak. Aby ułatwić kierowcom dojazd do miejsc postojowych w rejonie al. 3 Maja częściowo będzie ona dwukierunkowa.


Komunikacja zastępcza

Wzdłuż ulicy Królewskiej kursować będą dwie linie zastępcze, 704 na trasie od Teatru Bagatela do Bronowic Małych i 713 od Teatru Bagatela do Bronowic Starych (Piastowskiej). Autobusy linii 704 kursować będą co 3 minuty, a  linii 713 w godzinach szczytu co 6 minut, czyli autobusy będą podjeżdżać na przystanek nawet co 2 minuty. Dodatkowo między pętlą Bronowice Małe (osiedle Widok) a pętlą Bronowice (przy ul. L. Rydla) kursowała będzie linia tramwajowa nr 74.

Ponadto na najbliższej sesji Rady Miasta Krakowa Prezydent Jacek Majchrowski wystąpi z wnioskiem o zwolnienie pasażerów z opłat za przejazdy liniami 704, 713 oraz 74.

Informacje dla pasażerów
 


 

Dlaczego teraz?

Przetarg na przebudowę ciągu ulic Królewskiej, Podchorążych, Bronowickiej został ogłoszony przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w połowie stycznia br. Wyłonienie wykonawcy inwestycji wydłużyło się z uwagi na bardzo dużą liczbę pytań zadawanych przez zainteresowane firmy, odwołania wykonawców oraz okres potrzebny na obligatoryjną kontrolę w Urzędzie Zamówień Publicznych. Zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych co również miało wpływ na wybór wykonawcy. Ostatecznie umowę z wykonawcą można było podpisać dopiero we wrześniu i przygotować się do rozpoczęcia budowy.

Przełożenie terminu rozpoczęcia prac mogłoby skutkować licznymi awariami torowiska w trakcie zimy czy kilkugodzinne przestoje w kursowaniu tramwajów. Ostatni raz gruntowna przebudowa torowiska do Bronowic miała miejsce ponad 20 lat temu. Modernizacja jest tym bardziej niezbędna, że według danych ZIKiT każdego dnia prawie 3,5 tysiąca osób w godzinie porannego szczytu przejeżdża w tramwaju przez Plac Inwalidów. Po jej zakończeniu pasażerowie będą podróżować w komfortowych warunkach, a tramwaje pojadą z odpowiednią prędkością.

Na modernizację torowiska do Bronowic miasto przeznaczyło prawie 77 mln zł. Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, współfinansowanego ze środków UE w ramach działania 6.1 – Rozwoju publicznego transportu zbiorowego w miastach, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020. W jej ramach pojawi się nowy układ drogowy i torowy na odcinku od skrzyżowania Alei Trzech Wieszczów z ulicą Królewską. Zostanie wykonane odwodnienie, oświetlenie, sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Zamontowane będą tablice informacji pasażerskiej DIP, wiaty oraz automaty do zakupu biletów. Jezdnia zyska nową nawierzchnię, piesi nowe chodniki, a rowerzyści drogę dla rowerów.

Modernizacje krakowskich torowisk jak również budowy nowych linii mają na celu zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego w mieście, poprawę płynności ruchu i ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, tj. redukcję hałasu oraz zanieczyszczeń powietrza.
 


Pytania i odpowiedzi:

  1. Czy taxi może jeździć buspasem po ul. Kazimierza Wielkiego - Tak
  2. Czy mieszkaniec ul. Królewskiej może dojechać do swojej posesji - (na tzw. podkowie tak, natomiast miejsca ogólne wzdłuż ul. Królewskiej zostaną tymczasowo wyłączone z parkowania i dla tych mieszkańców poleca się zapakować na przygotowanych parkingach przez Miasto o których piszemy powyżej w artykule).
  3. Co z autobusami 144 i 194 które kursują codziennie przez al. Kijowską - Ruch na ul. Kijowskiej został zachowany, autobusy będą kursowały według normalnych rozkładów jazdy.
  4. Czy zostanie zachowany ruch ogólny ul. Głowackiego z ul. Piastowską - Tak
  5. Wcześniej kupowałem bilet okresowy na linię nr 4 co mam teraz zrobić - Wykupić bilet okresowy na linię nr 4 i korzystać z honorowania biletu na innych liniach (kliknij aby poznać wszystkie zasady honorowania biletu na wszystkie linie)
  6. Gdzie będą zlokalizowane przystanki dla autobusów podczas przebudowy ulicy - Proszę kliknąć w ten link i zjechać do połowy strony
  7. Jak będzie wyglądała organizacja ruchu podczas tej inwestycji - Tak jak poniżej (na ulicach zaznaczonych na żółto jest możliwość parkowania po jednej stronie tam gdzie jest to możliwe).

organizacja ruchu

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków