Carpooling czyli razem jeździmy samochodem

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu zachęca wszystkich mieszkańców do korzystania w mieście z carpoolingu – wspólnego podróżowania. Jest to wygodna forma podróżowania dla osób dojeżdżających do tego samego miejsca pracy lub studentów uczących się na tej samej Uczelni.

Carpooling czyli razem jeździmy samochodem
Fot. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Carpooling polega na tym, że to my udostępniamy miejsce w swoim samochodzie lub korzystamy z wolnego miejsca w innym pojeździe. Jest to bardzo istotne, ponieważ według analiz KBR z 2013r. (Kompleksowe Badania Ruchu), w aż 61,3% samochodów poruszających się w Krakowie jedzie 1 osoba.

Dzięki wspólnemu podróżowaniu możemy w oczywisty sposób optymalizować liczbę samochodów poruszających się po mieście, co wpływa na obniżenie emisji spalin, zmniejszenie hałasu
w przestrzeni miejskiej oraz poprawę przepustowości ruchu komunikacyjnego, a jednocześnie oszczędzamy także nasze pieniądze, możemy dzielić się wydatkami (np. na paliwo czy inne dodatkowe opłaty).

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków