Darmowa komunikacja w czasie smogu - zasady

Zasady wprowadzania bezpłatnej komunikacji miejskiej w Krakowie i aglomeracji w czasie smogu, określa uchwała Rady Miasta Krakowa, której realizatorem jest m.in. ZIKiT. W związku z jej zapisami krakowianie najczęściej pytają nas

Darmowa komunikacja w czasie smogu - zasady
Fot. ZIKIT

Gdzie będzie można znaleźć informacje o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji?

Informacje o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji z związku z przekroczeniem norm stężenia pyłu zawieszonego PM10 będą publikowane na stronach internetowych: 

Ponadto, dzięki współpracy ze służbami Wojewody Małopolskiego informacje o darmowej komunikacji będą prezentowane również w systemie Regionalnego Systemu Ostrzegania tj.

 • w programach regionalnej naziemnej telewizji cyfrowej, w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3- poprzez prezentację napisów DVB, 
 • w telegazetach programów regionalnych TVP str. nr 431 (w programach regionalnych naziemnej telewizji cyfrowej, w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3); 
 • poprzez komunikaty w bezpłatnej aplikacji mobilnej (RSO) - zachęcamy do jej pobierania; 
 • na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego; 

Wszystkie informacje dot. funkcjonowania oraz możliwość pobrania aplikacji mobilnej RSO znajdą Państwo tutaj.

Kto będzie mógł korzystać z bezpłatnych przejazdów?

Z bezpłatnych przejazdów będą mogły korzystać osoby posiadające ważny dowód rejestracyjny wydany wyłącznie na samochód osobowy, z aktualnym badaniem technicznym, bez względu na miejsce jego wydania.

Czy w trakcie obowiązywania bezpłatnej KMK darmowe są również parkingi typu "Parkuj i Jedź"?

Nie. Parkingi działają tak jak co dzień.

Kiedy wprowadzana jest bezpłatna komunikacja?

Bezpłatna komunikacja miejska jest wprowadzana, gdy średni poziom stężenia pyłu zawieszonego PM10, na wszystkich stacjach pomiarowych WIOŚ zlokalizowanych na obszarze Krakowa, przekracza 150 µg/m3 wg średniej z godziny 1-16 lub 12-22/23. Obie średnie są liczone niezależnie od siebie. Oznacza to, że nawet jeśli po 16 średnia nie przekroczy poziomu 150, a średnia z godziny 22/23 przekroczy- bezpłatna komunikacja zostanie wprowadzona w ciągu następnej doby.

Wyniki pomiarów podaje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie na swojej stronie internetowej. Pierwsza informacja o bezpłatnej komunikacji może pojawić się w godzinach 16:00–18:00 lub w przypadku drugiej średniej około godziny 23:15-23.30.

Obecnie w Krakowie działa 8 stacji pomiarowych: 

 • Al. Krasińskiego
 • ul. Dietla
 • ul. Bujaka
 • ul. Złoty Róg
 • ul. Bulwarowa
 • os. Piastów
 • ul. Telimeny
 • ul. Jaskrowa (os. Wadów)

Bezpłatna komunikacja jest wprowadzana na jedną dobę, w godzinach 00:00–24:00 po dniu, w którym wystąpiło przekroczenie. W przypadku gdy w kolejnych dniach średnie w dalszym ciągu przekraczają powyższe wartości, termin obowiązywania darmowej komunikacji wydłuża się o kolejne doby.

Na jakim obszarze jest dostępna bezpłatna komunikacja w czasie smogu?

Bezpłatna komunikacja w czasie smogu realizowana jest na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz 15 gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji tego zadania: 

 • Czernichów, 
 • Iwanowice, 
 • Kocmyrzów – Luborzyca, 
 • Liszki, 
 • Michałowice, 
 • Mogilany, 
 • Niepołomice, 
 • Skała, 
 • Skawina, 
 • Słomniki, 
 • Świątniki Górne, 
 • Wieliczka, 
 • Wielka Wieś, 
 • Zabierzów, 
 • Zielonki.

Co jeśli okaże się, że w dniu, kiedy wprowadzono bezpłatną komunikację, stężenie pyłu zawieszonego PM10 spadnie?

Decyzja o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji podejmowana jest w oparciu o wyliczenia średniej z pomiarów stacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie oraz – pomocniczo – w oparciu o prognozę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nawet jeśli faktyczny pomiar średniego stężenia dobowego będzie mniejszy niż 150 µg/m3, decyzja o darmowej komunikacji pozostaje w mocy. 

Czy z darmowej komunikacji będzie mogła korzystać tylko osoba wpisana w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel pojazdu?

Nie. Z bezpłatnego przejazdu może korzystać osoba okazująca dowód rejestracyjny wraz z osobami towarzyszącymi – maksymalnie w liczbie zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących w samochodzie.

A co w sytuacji, jeśli pojazd zarejestrowany jest na firmę?

To nie ma znaczenia. Z bezpłatnej komunikacji można korzystać również na podstawie takiego dowodu rejestracyjnego, jednak wyłącznie w przypadku samochodu osobowego.

Kto ustala stężenia pyłu zawieszonego, od którego uruchamiana jest bezpłatna KMK dla kierowców?

Jest to ustalone uchwałą Rady Miasta Krakowa. ZIKiT o tym nie decyduje, jest jedynie realizatorem tego aktu prawnego.

W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:

 • poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy)
 • poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy)
 • poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy)

Poziom dopuszczalny – 50 µg/m3, mówi o tym, że jakość powietrza nie jest dobra, ale nie wywołuje ciężkich skutków dla ludzkiego zdrowia.

Poziom informowania - 200 µg/m3, oznacza, że jest źle i trzeba ograniczyć aktywności na powietrzu, bo norma przekroczona jest czterokrotnie.

Poziom alarmowy – 300 µg/m3, oznacza, że jest bardzo źle, norma przekroczona jest sześciokrotnie i należy bezwzględnie ograniczyć przebywanie na powietrzu, a najlepiej zostać w domu, szczególnie osoby chore.

Poziom stężenia pm10 przy którym wprowadzana jest bezpłatna KMK jest niezależny od poziomów: dopuszczalnego, informowania i alarmowego.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Piotr Hamarnik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków