ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest systemem służącym do przesyłania dokumentów i formularzy elektronicznych do urzędu.

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

założenie indywidualnego (darmowego) konta

oraz,

w razie potrzeby podpisania przesłanego pisma, posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.

Załatwienie spraw następuje poprzez:

formularz ogólny złożenia pisma do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651).

Pozostałe instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.


Formularz ogólny elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem:

epuap

Formularz udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

epuap

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków