SPP

Uwaga! Od 1 czerwca 2014 roku bieżącą działalnością Strefy Płatnego Parkowania w Krakowie zajmuje się spółka "Miejska Infrastruktura".
W związku z powyższym, wszelką korespondencję dotyczącą strefy płatnego parkowania (w tym reklamacje od zawiadomienia o opłacie dodatkowej) prosimy kierować na adres 30-504 Kraków, ul. Kalwaryjska 35, lub drogą mailową na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (prosimy o podawanie numeru telefonu).

 

Wszelkie informacje dotyczące Strefy Płatnego Pakowania w Krakowie dostępne są pod numerami tel.:

 

Abonamenty
12 257-52-01, 12 257-52-02,
12 257-52-04
e-Abonamenty
12 257-52-11
Abonamenty dla Mikroprzedsiębiorców
12 257-52-11
Kasa
12 257-52-05, 12 257-52-06
Reklamacje - Pisma
12 257-52-20, 12 257-52-21
Parkomaty
12 257-52-40, 12 257-52-41
Upomnienia
12 257-52-10
Fax
12 257-52-03

 

  

 

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA w Krakowie obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 20.00

Strefa płatnego parkowania w Krakowie to obszar charakteryzujący się znacznym deficytem miejsc postojowych. Strefa podzielona została na podstrefy: P1, P2, P3. Wjazd do strefy jest oznakowany znakami D-44 strefa parkowania, który oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu pobierana jest opłata. W strefie tej zabroniony jest postój pojazdu bez wniesienia opłaty, z wyjątkiem postoju pojazdów osób lub jednostek, dla których ustalona została zerowa stawka opłaty oraz pojazdów komunikacji publicznej na wyznaczonych dla nich miejscach.

Obszar SPP ograniczony jest ulicami: al. Krasińskiego, al. Mickiewicza, al. Słowackiego do węzła z ul. Warszawską (bez Alei), linią kolejową od węzła AL. 29-Listopada z ul. Warszawską i Pawią, ul. Lubomirskiego po stronie numerów nieparzystych (bez jezdni dwupasmowych), Mogilską – starą, Lubicz od Ronda Mogilskiego do wiaduktu kolejowego następnie wzdłuż linii kolejowej do wiaduktu nad Dietla oraz od wiaduktu kolejowego nad Dietla wzdłuż nasypu kolejowego, ul. Halicką do ul. Podgórskiej, ul. Podgórską, ul. Rybaki, wzdłuż Bulwaru Inflanckiego do ul. Dietla, rzeką Wisła od mostu Grunwaldzkiego do mostu Dębnickiego, powyżej przedstawiony graficznie.

Na mocy podjętej w dniu 24 kwietnia 2013 roku uchwały Rady Miasta Krakowa nr LXXII/1051/13, z dniem 1 marca 2014 roku obszar obowiązywania SPP powiększy się o Stare Podgórze, Grzegórzki, Zwierzyniec, Krowodrzę i osiedle Oficerskie. Dokładny opis granic SPP, wraz z podziałem na podstrefy prezentujemy poniżej:

nowamapastrefy


STAWKI OPŁAT ABONAMENTOWYCH:

·         OGÓLNODOSTĘPNE (P):

o   jednodniowy – stawka opłaty 25,00zł

o   tygodniowy (na 5 kolejnych dni roboczych) – stawka opłaty 125,00zł

o   miesięczny (na 30 kolejnych dni) - stawka opłaty 250,00zł

 

·         MIESZKAŃCA STREFY (P1, P2, P3):

o   Pierwszy i drugi pojazd w gospodarstwie domowym – stawka opłaty 10,00zł/m-c

o   Trzeci pojazd w gospodarstwie domowym – stawka opłaty 100,00zł/m-c

o   Czwarty pojazd w gospodarstwie domowym – 250,00zł/m-c

  • OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (N):

o   Stawka opłaty za abonament wynosi 2,50zł/m-c

  • MIKROPRZEDSIĘBIORCY (M1, M2, M3):

o   Stawka opłaty za abonament wynosi 50,00zł/m-c

 

  • WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, BĘDĄCEGO JEDNOCZESNIE JEJ ADMINISTRATOREM (M1, M2, M3):

o   Stawka opłaty za abonament wynosi 50,00zł/m-c

  • Abonament postojowy (P1, P2, P3) wydawany jest również dla pojazdów będących własnością instytucji sektora finansów publicznych, organizacji społecznych, wyznaniowych, politycznych związków i organizacji zawodowych mających siedzibę na terenie strefy płatnego parkowania.

o   Stawka opłaty wynosi 100,00zł/m-c za pierwszy pojazd, przy czym za każdy kolejny pojazd wzrasta ona o 20% w stosunku do opłaty za poprzedni pojazd.

  • ZASTRZEŻONE STANOWISKO POSTOJOWE:

o   Opłata zryczałtowana za jedno stanowisko postojowe wynosi 850,00zł/m-c, przy czym opłata ta wzrasta progresywnie o 20% za każde kolejne stanowisko (w stosunku do opłaty za poprzednie stanowisko)

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum