SPP

Uwaga! Od 1 czerwca 2014 roku bieżącą działalnością Strefy Płatnego Parkowania w Krakowie zajmuje się spółka "Miejska Infrastruktura".

Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. informuje, że od 30 marca 2015 roku Biuro Strefy Płatnego Parkowania zostaje przeniesione do nowej lokalizacji mieszczącej się przy ul. W. Reymonta 20 wejście od ul. H. Reymana (Park Jordana).

Od 30 marca 2015 roku zmianie ulegną również numery telefonów kontaktowych do Biura Strefy Płatnego Parkowania.

Abonamenty

12 341-85-62
12 341-85-63
12 341-85-64
12 341-85-65

eAbonamenty

12 341-85-66
12 341-85-63

Abonamenty dla Mikroprzedsiębiorców

12 341-85-66
12 341-85-63

Kasa

12 341-85-59

Reklamacje – Pisma

12 341-85-67
12 341-85-68

Parkomaty

12 341-85-50
12 341-85-60

Upomnienia

12 341-85-75
12 341-85-76
12 341-85-77
12 341-85-78

Fax

12 341-84-84

Adres poczty elektronicznej pozostaje bez zmian.

 

  

 

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA w Krakowie obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 20.00

Strefa płatnego parkowania w Krakowie to obszar charakteryzujący się znacznym deficytem miejsc postojowych. Strefa podzielona została na podstrefy: P1, P2, P3. Wjazd do strefy jest oznakowany znakami D-44 strefa parkowania, który oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu pobierana jest opłata. W strefie tej zabroniony jest postój pojazdu bez wniesienia opłaty, z wyjątkiem postoju pojazdów osób lub jednostek, dla których ustalona została zerowa stawka opłaty oraz pojazdów komunikacji publicznej na wyznaczonych dla nich miejscach.

Obszar SPP ograniczony jest ulicami: al. Krasińskiego, al. Mickiewicza, al. Słowackiego do węzła z ul. Warszawską (bez Alei), linią kolejową od węzła AL. 29-Listopada z ul. Warszawską i Pawią, ul. Lubomirskiego po stronie numerów nieparzystych (bez jezdni dwupasmowych), Mogilską – starą, Lubicz od Ronda Mogilskiego do wiaduktu kolejowego następnie wzdłuż linii kolejowej do wiaduktu nad Dietla oraz od wiaduktu kolejowego nad Dietla wzdłuż nasypu kolejowego, ul. Halicką do ul. Podgórskiej, ul. Podgórską, ul. Rybaki, wzdłuż Bulwaru Inflanckiego do ul. Dietla, rzeką Wisła od mostu Grunwaldzkiego do mostu Dębnickiego, powyżej przedstawiony graficznie.

Na mocy podjętej w dniu 24 kwietnia 2013 roku uchwały Rady Miasta Krakowa nr LXXII/1051/13, z dniem 1 marca 2014 roku obszar obowiązywania SPP powiększy się o Stare Podgórze, Grzegórzki, Zwierzyniec, Krowodrzę i osiedle Oficerskie. Dokładny opis granic SPP, wraz z podziałem na podstrefy prezentujemy poniżej:

mapa


STAWKI OPŁAT ABONAMENTOWYCH:

·         OGÓLNODOSTĘPNE (P):

o   jednodniowy – stawka opłaty 25,00zł

o   tygodniowy (na 5 kolejnych dni roboczych) – stawka opłaty 125,00zł

o   miesięczny (na 30 kolejnych dni) - stawka opłaty 250,00zł

 

·         MIESZKAŃCA STREFY (P1, P2, P3):

o   Pierwszy i drugi pojazd w gospodarstwie domowym – stawka opłaty 10,00zł/m-c

o   Trzeci pojazd w gospodarstwie domowym – stawka opłaty 100,00zł/m-c

o   Czwarty pojazd w gospodarstwie domowym – 250,00zł/m-c

  • OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (N):

o   Stawka opłaty za abonament wynosi 2,50zł/m-c

  • MIKROPRZEDSIĘBIORCY (M1, M2, M3):

o   Stawka opłaty za abonament wynosi 50,00zł/m-c

 

  • WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, BĘDĄCEGO JEDNOCZESNIE JEJ ADMINISTRATOREM (M1, M2, M3):

o   Stawka opłaty za abonament wynosi 50,00zł/m-c

  • Abonament postojowy (P1, P2, P3) wydawany jest również dla pojazdów będących własnością instytucji sektora finansów publicznych, organizacji społecznych, wyznaniowych, politycznych związków i organizacji zawodowych mających siedzibę na terenie strefy płatnego parkowania.

o   Stawka opłaty wynosi 100,00zł/m-c za pierwszy pojazd, przy czym za każdy kolejny pojazd wzrasta ona o 20% w stosunku do opłaty za poprzedni pojazd.

  • ZASTRZEŻONE STANOWISKO POSTOJOWE:

o   Opłata zryczałtowana za jedno stanowisko postojowe wynosi 850,00zł/m-c, przy czym opłata ta wzrasta progresywnie o 20% za każde kolejne stanowisko (w stosunku do opłaty za poprzednie stanowisko)

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum