SPP

Uwaga! Od 1 czerwca 2014 roku bieżącą działalnością Strefy Płatnego Parkowania w Krakowie zajmuje się spółka "Miejska Infrastruktura".

W związku z powyższym, wszelką korespondencję dotyczącą strefy płatnego parkowania (w tym reklamacje od zawiadomienia o opłacie dodatkowej) prosimy kierować na adres 30-504 Kraków, ul. Kalwaryjska 35, lub drogą mailową na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (prosimy o podawanie numeru telefonu).

 

  

 

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA w Krakowie obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 20.00

Strefa płatnego parkowania w Krakowie to obszar charakteryzujący się znacznym deficytem miejsc postojowych. Strefa podzielona została na podstrefy: P1, P2, P3. Wjazd do strefy jest oznakowany znakami D-44 strefa parkowania, który oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu pobierana jest opłata. W strefie tej zabroniony jest postój pojazdu bez wniesienia opłaty, z wyjątkiem postoju pojazdów osób lub jednostek, dla których ustalona została zerowa stawka opłaty oraz pojazdów komunikacji publicznej na wyznaczonych dla nich miejscach.

Obszar SPP ograniczony jest ulicami: al. Krasińskiego, al. Mickiewicza, al. Słowackiego do węzła z ul. Warszawską (bez Alei), linią kolejową od węzła AL. 29-Listopada z ul. Warszawską i Pawią, ul. Lubomirskiego po stronie numerów nieparzystych (bez jezdni dwupasmowych), Mogilską – starą, Lubicz od Ronda Mogilskiego do wiaduktu kolejowego następnie wzdłuż linii kolejowej do wiaduktu nad Dietla oraz od wiaduktu kolejowego nad Dietla wzdłuż nasypu kolejowego, ul. Halicką do ul. Podgórskiej, ul. Podgórską, ul. Rybaki, wzdłuż Bulwaru Inflanckiego do ul. Dietla, rzeką Wisła od mostu Grunwaldzkiego do mostu Dębnickiego, powyżej przedstawiony graficznie.

Na mocy podjętej w dniu 24 kwietnia 2013 roku uchwały Rady Miasta Krakowa nr LXXII/1051/13, z dniem 1 marca 2014 roku obszar obowiązywania SPP powiększy się o Stare Podgórze, Grzegórzki, Zwierzyniec, Krowodrzę i osiedle Oficerskie. Dokładny opis granic SPP, wraz z podziałem na podstrefy prezentujemy poniżej:

nowamapastrefy

 STAWKI OPŁAT:
za pierwszą godz: 3,00 zł
za drugą godz: 3,50 zł
za trzecią godz: 4,10 zł
za czwartą godz i kolejne: 3,00 zł

LOKALIZACJE PARKOMATÓW

FAQ - Najczęściej zadawane pytania w związku z rozszerzeniem Strefy Płatnego Parkowania

Podstawowym sposobem pobierania opłat za parkowanie pojazdów są parkomaty, w których opłatę można wnosić gotówką lub poprzez obciążenie Krakowskiej Karty Miejskiej oraz abonamenty postojowe. Ponadto wprowadzono możliwość wniesienia opłaty parkingowej przy użyciu telefonów komórkowych poprzez operatora mobilnego: mobiParking.

Granice Strefy P1 wyznaczają:

Od Mostu Dębnickiego, wzdłuż Al. Z. Krasińskiego, wzdłuż Al. Z. Krasińskiego (numery nieparzyste), wzdłuż Al. A. Mickiewicza (numery nieparzyste), wzdłuż Al. J. Słowackiego (numery nieparzyste), do ulicy Pawiej, wzdłuż ulicy Pawiej do ulicy Św. Rafała Kalinowskiego, wzdłuż ulicy Św. Rafała Kalinowskiego do linii kolejowej, wzdłuż linii kolejowej do ulicy Dietla, wzdłuż ulicy Dietla

(po stronie numerów parzystych) do Mostu Grunwaldzkiego, wzdłuż Bulwaru Czerwińskiego do Mostu Dębnickiego.

 

Granice Strefy P2 wyznaczają:

Od Mostu Grunwaldzkiego, wzdłuż ulicy J. Dietla (po stronie numerów nieparzystych) do linii kolejowej, wzdłuż linii kolejowej do rzeki Wisły, wzdłuż Bulwaru Kurlandzkiego do Bulwaru Inflanckiego, wzdłuż Bulwaru Inflanckiego do Mostu Grunwaldzkiego.

 

Granice Strefy P3 wyznaczają:

Od Ronda Mogilskiego, wzdłuż ulicy Lubicz (z włączeniem w całości niniejszej ulicy) do linii kolejowej, wzdłuż linii kolejowej do ul. Wita Stwosza, wzdłuż ul. Wita Stwosza do ul. Aleksandra Lubomirskiego, wzdłuż ul. Aleksandra Lubomirskiego do Ronda Mogilskiego.

 

Granice Strefy P4 wyznaczają:

Od Mostu Kotlarskiego wzdłuż rzeki Wisły do linii Kolejowej, wzdłuż linii kolejowej do ulicy Lubicz, wzdłuż ulicy Lubicz (z wyłączeniem niniejszej ulicy) do Ronda Mogilskiego, od Ronda Mogilskiego wzdłuż Al. Powstania Warszawskiego (z wyłączeniem niniejszej ulicy), wzdłuż ulicy Kotlarskiej do Mostu Kotlarskiego.

 

Granice Strefy P5 wyznaczają:

Od Mostu Grunwaldzkiego do Ronda Grunwaldzkiego, wzdłuż ulicy M. Konopnickiej do Al. Powstańców Śląskich, wzdłuż Al. Powstańców Śląskich do linii kolejowej, wzdłuż linii kolejowej do rzeki Wisły, wzdłuż Bulwaru Wołyńskiego do Mostu Grunwaldzkiego.

 

Granice podstrefy P6 I wyznaczają:

Od ulicy A. Lubomirskiego wzdłuż ulicy Rakowickiej do ulicy Olszańskiej, wzdłuż ulicy Olszańskiej do Al. Pułk. W. Beliny Prażmowskiego, wzdłuż Al. Płk. W. Beliny Prażmowskiego do ulicy Grochowskiej, wzdłuż ulicy Grochowskiej do ulicy W. „Wilka Wyrwińskiego", wzdłuż ulicy W. „Wilka Wyrwińskiego" do ulicy J. Supniewskiego, wzdłuż ulicy J. Supniewskiego do ulicy Rymarskiej, wzdłuż ulicy Rymarskiej do ulicy Mogilskiej, wzdłuż ulicy Mogilskiej (po stronie numerów parzystych) do Ronda Mogilskiego, od Ronda Mogilskiego wzdłuż ulicy A. Lubomirskiego do ulicy Rakowickiej.

 

Granice podstrefy P6 II wyznaczają:

Od Ronda Mogilskiego wzdłuż ulicy Mogilskiej (po stronie numerów nieparzystych) do ulicy F. Nullo, wzdłuż ulicy F. Nullo do ulicy S. Bobrowskiego, wzdłuż S. Bobrowskiego do ulicy Grzegórzeckiej, wzdłuż ulicy Grzegórzeckiej do Al. Powstania Warszawskiego (z włączeniem w całości niniejszej ulicy), wzdłuż Al. Powstania Warszawskiego do Ronda Mogilskiego.

 

Granice podstrefy P6 III wyznaczają:

Od Mostu Dębnickiego wzdłuż Bulwaru Rodła do ulicy Kasztelańskiej, wzdłuż ul. Kasztelańskiej do Al. Marszałka F. Focha, wzdłuż Al. Marszałka F. Focha do Al. 3 Maja, wzdłuż Al. 3 Maja (z wyłączeniem tejże ulicy) do wschodniej granicy Parku Jordana, wzdłuż wschodniej granicy Parku Jordana do ulicy W. Reymonta, wzdłuż ulicy W. Reymonta do Al. A. Mickiewicza, wzdłuż Al. A. Mickiewicza (numery parzyste) po stronie numerów parzystych, wzdłuż Al. Z. Krasińskiego (numery parzyste) do Mostu Dębnickiego.

 

Granice podstrefy P6 IV wyznaczają:

Od Al. A. Mickiewicza wzdłuż ulicy Czarnowiejskiej do Al. Kijowskiej, wzdłuż Al. Kijowskiej do ulicy Królewskiej, wzdłuż ulicy Królewskiej (po stronie numerów parzystych) do Al. A. Mickiewicza, wzdłuż Al. A. Mickiewicza (numery parzyste) do ulicy Czarnowiejskiej.

 

Granice podstrefy P6 V wyznaczają:

Od Al. J. Słowackiego wzdłuż ulicy Królewskiej (po stronie numerów nieparzystych) do ulicy Nowowiejskiej, wzdłuż ulicy Nowowiejskiej do ulicy Racławickiej, wzdłuż ulicy Racławickiej do ulicy Wrocławskiej, wzdłuż ulicy Wrocławskiej do ulicy Prądnickiej, wzdłuż ulicy Prądnickiej do linii kolejowej, wzdłuż linii kolejowej do ulicy Kamiennej, wzdłuż ulicy Kamiennej do Al. J. Słowackiego, wzdłuż Al. J. Słowackiego (numery parzyste) do ulicy Królewskiej.

 

 


 

STAWKI OPŁAT ABONAMENTOWYCH:

• OGÓLNODOSTĘPNE (P):

o jednodniowy – stawka opłaty 25,00zł
o tygodniowy (na 5 kolejnych dni roboczych) – stawka opłaty 125,00zł
o miesięczny (na 30 kolejnych dni) - stawka opłaty 250,00zł

• MIESZKAŃCA STREFY (P1, P2, P3, P4, P5. P6):

o Stawka opłaty 10,00zł/m-c

• OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (N):

o Stawka opłaty za abonament wynosi 2,50zł/m-c


• MIKROPRZEDSIĘBIORCY (M1, M2, M3, M4, M5, M6):

o Stawka opłaty za abonament wynosi 50,00zł/m-c

• WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, BĘDĄCEGO JEDNOCZESNIE JEJ ADMINISTRATOREM (M1, M2, M3, M4, M5, M6):

o Stawka opłaty za abonament wynosi 50,00zł/m-c

Abonament postojowy (P1-P6) wydawany jest również dla pojazdów będących własnością instytucji sektora finansów publicznych, organizacji społecznych, wyznaniowych, politycznych związków i organizacji zawodowych mających siedzibę na terenie strefy płatnego parkowania.

o Stawka opłaty wynosi 100,00zł/m-c za pierwszy pojazd, przy czym za każdy kolejny pojazd wzrasta ona o 20% w stosunku do opłaty za poprzedni pojazd.

ZASTRZEŻONE STANOWISKO POSTOJOWE:

o Opłata zryczałtowana za jedno stanowisko postojowe wynosi 850,00zł/m-c, przy czym opłata ta wzrasta progresywnie o 20% za każde kolejne stanowisko (w stosunku do opłaty za poprzednie stanowisko


Wymagane dokumenty

ABONAMENT MIESZKAŃCA STREFY:
dowód osobisty + ewentualnie zaświadczenie o zameldowaniu na terenie strefy; dowód rejestracyjny pojazdu + ewentualnie: umowa leasingu, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie, inna umowa cywilno - prawna (np. umowa użyczenia) zawarta w formie aktu notarialnego. druk wniosku

W przypadku wyżej wymienionych umów należy okazać je w oryginale i posiadać kserokopię celem załączenia jej do wniosku.

ABONAMENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ :
dowód osobisty + ewentualnie zaświadczenie o zameldowaniu na terenie województwa małopolskiego; dowód rejestracyjny pojazdu + ewentualnie: umowa leasingu, umowa kredytowa, umowa użyczenia zawarta w formie aktu notarialnego; orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności o przyczynie z kodu R lub N. druk wniosku

ABONAMENT DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW lub OSOBY BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM I ADMINISTRATOREM NIERUCHOMOŚCI NW TERENIE STREFY

MIEJSCE ZASTRZEŻONE NA PRAWACH WYŁĄCZNOŚCI


 

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Karta parkingowa uprawnia osoby niepełnosprawne do parkowania na miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla tych osób.


Karta parkingowa jest dokumentem o standardzie międzynarodowym, który obowiązuje nie tylko na terenie Polski, ale także w krajach Unii Europejskiej. Jednak w poszczególnych krajach członkowskich obowiązują odrębne przepisy wynikające z prawa drogowego dla danego kraju, a co się z tym wiąże, odrębne ulgi i uprawnienia dla niepełnosprawnych.

karta

LOKALIZACJA "KOPERT"


Karta parkingowa co do zasady nie zwalnia z opłat za parkowanie, jednak Uchwałą Nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. ustalono zerową stawkę opłat dla niepełnosprawnych posiadających ważną kartę parkingową za parkowanie w miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla tych osób (tzw. „kopertach").


W związku z faktem, iż karta parkingowa nie zwalnia osób niepełnosprawnych z opłaty za parkowanie w SPP na terenie miasta Krakowa, oznacza to, że za postój w innych miejscach w strefie osoby niepełnosprawne zobowiązane są uiszczać stosowne opłaty, z uwzględnieniem możliwości wykupienia zniżkowego abonamentu osoby niepełnosprawnej (typu N za 2,50 zł/m-c).

 


 

REKLAMACJA ZAWIADOMIENIA

Od otrzymanego zawiadomienia przysługuje możliwość wniesienia pisemnej reklamacji w terminie 7 dni od daty jego wystawienia. W przypadku wniesienia opłaty za postój w formie środków pieniężnych umieszczonych w parkomacie, warunkiem zwolnienia się z obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej jest przedłożenie w siedzibie ZIKiT w terminie 7 dni oryginału właściwego wydruku z urządzenia do poboru opłat (parkomatu).

 


 

OPŁATA DODATKOWA

Parkowanie po upływie 5 minut od pozostawienia pojazdu w miejscu parkingowym lub po upływie 5 minut od upływu czasu określonego na wydruku z parkomatu lub po upływie 5 minut od upływu czasu opłaconego za pomocą elektronicznych form płatności jest równoznaczne
z niewniesieniem opłaty za parkowanie. Parkowanie przy użyciu nieważnego abonamentu lub korzystanie z abonamentu poza podstrefą w nim określoną, jest równoznaczne z niewniesieniem opłaty. Po stwierdzeniu nieuiszczenia należnej opłat za postój kontroler jest zobowiązany wystawić na numer rejestracyjny pojazdu zawiadomienie o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej w związku z nieuiszczeniem opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w strefie. Zawiadomienie zostaje umieszczone za wycieraczką pojazdu.

Opłata dodatkowa wynosi 50 zł.


 

BIURO STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA

ul. Kalwaryjska 35; 30-504 Kraków

tel. 012 257-5200,
tel. 012 257-5201,
tel. 012 257-5202,

fax: 012 257-5203

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Biuro czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00

 


 

Wyrokiem z dnia 15 stycznia 2013r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność uchwały o SPP w części, miedzy innymi zapisów pozbawiających możliwości nabycia abonamentu postojowego miesięcznego typu P1,P2, P3 przez osoby zameldowane na terenie strefy płatnego parkowania na pobyt czasowy i posiadające pojazd samochodowy na podstawie innego tytułu niż własność, a także na każdy kolejny pojazd tej osoby. Wyrokiem z dnia 8 października 2013r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną Rady Miasta Krakowa od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 15 stycznia 2013r. min. w tym zakresie. Wyżej wskazane zapisy uchwały dotyczące nabywania abonamentu postojowego miesięcznego typu P1,P2, P3 zostały zmienione z dniem wejścia w życie uchwały Nr XXIV/318/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat.

Tym samym obecnie pobór opłat za parkowanie, w tym wydawanie abonamentów odbywa się na zasadach dotychczasowych.

 


 

Płatności mobilne

mobiParking to usługa pozwalająca na dokonywanie płatności za postój w Strefach Płatnego Parkowania za pomocą telefonu komórkowego. Opłaty za parkowanie rozliczane są za rzeczywisty czas parkowania z uwzględnieniem opłaty minimalnej oraz interwałów czasowych obowiązujących w danym mieście. mobiParking działa na zasadzie usługi prepaid (przedpłaconej), tzn. aby skorzystać z możliwości parkowania pojazdu należy posiadać środki pieniężne ulokowane na koncie utworzonym w usłudze mobiParking.


Korzyści płynące z używania usługi mobiParking:

 • płacisz za realny czas parkowania* z dokładnością co do minuty
 • nie musisz przewidywać czas postoju
 • nie ma potrzeby szukać parkometru
 • nie potrzebujesz drobnych, aby zapłacić za parkowanie
 • doskonałe rozwiązanie jeśli chcesz zaparkować pojazd na kilka minut
 • parkujesz bezstresowo
 • ewentualne przedłużenia parkowania dokonujesz korzystając z telefonu
 • w każdej chwili za pomocą telefonu możesz sprawdzić ile czasu Twój pojazd stoi zaparkowany

mobiParking to możliwość wnoszenia opłat za pośrednictwem wszystkich dotąd dostępnych metod, tj:

 • sms
 • aplikacja mobilna
 • kody USSD

Wszystkie czynności związane z regulowaniem należności można wykonać w kilkanaście sekund, bez wychodzenia z samochodu. Kierowcy nie muszą odliczać drobnych, szukać parkometru czy wracać do samochodu, aby włożyć za szybę bilet parkingowy. Nie ma też konieczności udawania się do parkometru i samochodu w celu przedłużenia parkowania - można to zrobić zdalnie, za pomocą telefonu.

Aby korzystać z tego systemu płatności, użytkownik musi się zarejestrować. Szczegóły rejestracji znajdują się na stronach www.skycash.com i www.mobiparking.pl.

Oba systemy działają już w blisko 20 miastach Polski, m.in. w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku. Co pozwoli na wykorzystanie środków do opłacania parkowania również w tych miastach.
mobiParking służy wyłącznie do płacenia za parkowanie zaś SkyCash dodatkowo pozwala np. wypłacać gotówkę z bankomatów bez karty, kupować bilety do kina, przelewać pieniądze do znajomych czy zasilać telefony na kartę.

Istotnym ułatwieniem dla kierowców jest możliwość zasilenia konta w systemie SkyCash poprzez karty Visa lub MasterCard. Co ważne, dzięki integracji obu systemów, z tej samej karty można korzystać także w mobiParking.

W celu zapłacenia za postój przy użyciu aplikacji mobilnej (najpopularniejsza opcja) należy uruchomić aplikację SkyCash lub mobiParking, a następnie określić czas, po jakim naliczanie opłaty zostanie automatycznie zakończone. Następnie kierowca wybiera z listy numer rejestracyjny pojazdu, określa strefę parkowania i zatwierdza płatność 4-cyfrowym kodem PIN. Można też rozpocząć parkowanie bez limitu czasowego, zatrzymując naliczanie opłaty w dowolnie wybranym momencie, jak również rozpocząć parkowanie za z góry określoną kwotę.


Użytkownicy dotychczas oferowanego w Krakowie systemu mobilnych płatności za parkowanie powinni zgłosić się do usługodawcy celem wydania dyspozycji wypłaty środków bądź ich wykorzystania na inne cele (np zakup biletów komunikacji miejskiej).

STAWKI OPŁAT ABONAMENTOWYCH:

·         OGÓLNODOSTĘPNE (P):

o   jednodniowy – stawka opłaty 25,00zł

o   tygodniowy (na 5 kolejnych dni roboczych) – stawka opłaty 125,00zł

o   miesięczny (na 30 kolejnych dni) - stawka opłaty 250,00zł

 

·         MIESZKAŃCA STREFY (P1, P2, P3):

o   Pierwszy i drugi pojazd w gospodarstwie domowym – stawka opłaty 10,00zł/m-c

o   Trzeci pojazd w gospodarstwie domowym – stawka opłaty 100,00zł/m-c

o   Czwarty pojazd w gospodarstwie domowym – 250,00zł/m-c

 • OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (N):

o   Stawka opłaty za abonament wynosi 2,50zł/m-c

 • MIKROPRZEDSIĘBIORCY (M1, M2, M3):

o   Stawka opłaty za abonament wynosi 50,00zł/m-c

 

 • WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, BĘDĄCEGO JEDNOCZESNIE JEJ ADMINISTRATOREM (M1, M2, M3):

o   Stawka opłaty za abonament wynosi 50,00zł/m-c

 • Abonament postojowy (P1, P2, P3) wydawany jest również dla pojazdów będących własnością instytucji sektora finansów publicznych, organizacji społecznych, wyznaniowych, politycznych związków i organizacji zawodowych mających siedzibę na terenie strefy płatnego parkowania.

o   Stawka opłaty wynosi 100,00zł/m-c za pierwszy pojazd, przy czym za każdy kolejny pojazd wzrasta ona o 20% w stosunku do opłaty za poprzedni pojazd.

 • ZASTRZEŻONE STANOWISKO POSTOJOWE:

o   Opłata zryczałtowana za jedno stanowisko postojowe wynosi 850,00zł/m-c, przy czym opłata ta wzrasta progresywnie o 20% za każde kolejne stanowisko (w stosunku do opłaty za poprzednie stanowisko)

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum