Przetargi

Licytacja elektroniczna. Znak sprawy 14/V/2015

Kraków: Przebudowa ul.Boruty. Znak sprawy 14/V/2015

Więcej: Licytacja elektroniczna. Znak sprawy 14/V/2015

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 12/V/2015

Kraków: Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z remontem jezdni i chodnika na dz. nr 7/18 jedn. ewid. Nowa Huta obręb ewid. Nr 52 oraz na dz. nr 40/1 jedn. ewid. nr 6 w ramach zadania: Przebudowa linii tramwajowej na odcinku od Rondo Mogilskie - Al. Jana Pawła II - plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie. Znak sprawy 12/V/2015

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 12/V/2015

   

Przetarg nieograniczony: Znak sprawy: 10/V/2015

 Remont tunelu w ciągu ul. Marii Konopnickiej pod Rondem Grunwaldzkim w Krakowie. Znak sprawy: 10/V/2015

Więcej: Przetarg nieograniczony: Znak sprawy: 10/V/2015

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/V/2015

Zagospodarowanie Parku Ratuszowego w Krakowie - Nowej Hucie. ETAP II. Znak sprawy: 7/V/2015

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/V/2015

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/V/2015

Kraków: Opracowanie dokumentacji projektowej do realizacji przedsięwzięcia pn. Modernizacja podstacji trakcyjnej Bieńczyce. Znak sprawy 6/V/2015

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/V/2015

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 3/V/2015

Kraków: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłączy energetycznych oświetlenia w Dzielnicy XIII Miasta Krakowa - ul. Wodna, ul. Albatrosów, ul. Łanowa. Znak sprawy: 3/V/2015

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 3/V/2015

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 5/V/2015

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Utrzymanie, konserwacja i naprawa infrastruktury tramwajowej w Krakowie w latach 2015 – 2018. Znak sprawy 5/V/2015

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 5/V/2015

   

Licytacja elektroniczna. Znak sprawy: 4/V/2015

Kraków: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę ul. Wrony w Krakowie z odwodnieniem , oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia. Znak sprawy: 1/V/2015

Więcej: Licytacja elektroniczna. Znak sprawy: 4/V/2015

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/V/2015

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa ul. Basztowej w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej. Znak sprawy 2/V/2015

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/V/2015

   

Przeterg nieograniczony. Znak sprawy: 1/V/2015

Przebudowa chodnika i układu drogowego w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż ulicy Wielickiej na odcinku od Cmentarza Podgórskiego do skrzyżowania Wielicka/Powstańców Wielkopolskich. Znak sprawy: 1/V/2015

Więcej: Przeterg nieograniczony. Znak sprawy: 1/V/2015

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 20/IV/2015

Kraków: Przebudowa ciągu ulic Dunajewskiego, Basztowa w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej. Znak sprawy 20/IV/2015

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 20/IV/2015

   

Strona 1 z 6

<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna > Ostatnie >>
Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum