Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 467 pasujących obiektów:
Straż Miejska podsumowała trzeci miesiąc kontroli spalania odpadów. W grudniu strażnicy miejscy przeprowadzili 449 interwencji, wykazali 34 nieprawidłowości, pobrali jedną próbkę popiołu, którą przekazali do analizy chemicznej. Funkcjonariusze nałożyli 22 mandaty karne na kwotę 2100 złotych, przygotowali jedną notatkę pod wniosek o ukaranie do sądu, pouczyli 11 osób.
Od początku stycznia kontrolerzy strefy płatnego parkowania podczas swoich rutynowych obowiązków zwracają uwagę, czy ktoś nie bazgrze po murach i elewacjach. Dotyczy to szczególnie zabytkowego centrum miasta.
- Od kilku dni mamy w Krakowie znaczące przekroczenia dopuszczalnej normy dobowej stężeń pyłów PM10. Podobna sytuacja jest także na terenie całego kraju. W ciągu najbliższych 48 godzin, na podstawie dostępnej prognozy meteo należy spodziewać się dalej wysokiego poziomu zanieczyszczeń - powiedział Witold Śmiałek doradca prezydenta ds. jakości powietrza.
Ze względu na stwierdzone przekroczenie średniego poziomu stężenia pyłu PM10 powyżej 150 µg/m 3 na stacjach pomiarowych na terenie Krakowa, wprowadza się usługę darmowych przejazdów środkami komunikacji publicznej (w tym autobusowej i tramwajowej) na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego. Co istotne, dokument nie musi być wystawiony imiennie na osobę, która się nim legitymuje w trakcie kontroli biletów. Usługa obowiązuje na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz w gminach sąsiadujących (do których kursuje komunikacja MPK), które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. Darmowa komunikacja zostaje wprowadzona w dniu 12 stycznia 2017 r., w godzinach 0:00-24:00.
Od 1 stycznia 2017 roku można śledzić w internecie wyniki pomiarów stężeń szkodliwych substancji występujących w powietrzu z dwóch nowych stacji monitorujących. Nowe punkty zlokalizowane są przy ul. Telimeny (Prokocim) i ul. Jaskrowej (os. Wadów). Kraków ma najwięcej tego typu urządzeń spośród wszystkich dużych polskich miast.
Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa prowadzi konkurs projektów dla klubów sportowych na realizację zadania własnego Gminy Miejskiej Kraków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2017 roku. Mają to być przedsięwzięcia, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do wspierania rozwoju systemu szkolenia w sporcie dzieci i młodzieży, oraz wzrostu jego długofalowej efektywności i poziomu wykorzystania sportu na rzecz budowy kapitału społecznego w Gminie Miejskiej Kraków.
Gmina Miejska Kraków od roku 2007 przekazuje środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych szpitala. Całkowity udział finansowy Gminy w realizacji zadań inwestycyjnych od 2007 r. wyniósł 5 596 880 zł.
22 grudnia strażnicy miejscy odebrali z rąk prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego dowody rejestracyjne i kluczyki do jedenastu nowych radiowozów, zakupionych przez Miasto z rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe. Samochody będą używane m.in. do działań związanych z ochroną środowiska, w tym do kontroli palenisk.