Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 4 pasujących obiektów:
Na posiedzenie Komisji Budżetowej wrócił pomysł wykupienia terenów „Tandety”. Działki, na których stoi centrum handlowo-targowe, kupcy dzierżawią od miasta. Jakiś czas temu radni przygotowali projekt uchwały umożliwiającej ich wykup. Projekt uzyskał opinię prawną, w związku z czym zajęto się nim podczas posiedzenia Komisji Budżetowej.
Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Infrastruktury radni skupili się na opiniowaniu projektów uchwał.
Na pierwszej po wakacjach sesji Rady Miasta Krakowa radni przyjęli uchwałę o reorganizacji Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu. 1 listopada kompetencje ZIKiT zostaną podzielone pomiędzy trzy nowe jednostki.
W środę, 27 czerwca, na sesji Rady Miasta Krakowa przedstawiona została szczegółowa propozycja dotycząca kwestii związanej z organizacją ruchu, inwestycjami drogowymi oraz utrzymaniem dróg. W związku z zapowiedzianą na początku czerwca reorganizacją Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, zdecydowano się na przekazanie do Urzędu Miasta Krakowa spraw związanych z nadzorem nad organizacją ruchu w mieście. Zarząd Transportu Publicznego przejmie kontrolę nad funkcjonowaniem przewoźników – MPK SA i Mobilis. Inwestycje drogowe zostaną przekazane do Zarządu Inwestycji Miejskich, natomiast za chodniki na terenach zielonych odpowiadać będzie Zarząd Zieleni Miejskiej. W miejsce ZIKiT funkcjonować będzie Zarząd Dróg Miasta Krakowa, sprawujący pieczę m.in. nad pasami drogowymi, torowiskami, mostami i wiaduktami.