Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 24 pasujących obiektów:
Rada Miasta Krakowa ma nową komisję – do spraw zbadania związku z realizacją organizacji ruchu w Strefach Płatnego Parkowania, projektu Mobilny Kraków oraz polityki transportowej dla Miasta Krakowa. Została ona powołana na sesji 14 marca, na podstawie inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców „Nic o nas bez nas”.
18 uchwał dotyczących zmian w organizacji i zakresie działania 18 dzielnic Krakowa, cztery uchwały kierunkowe dla Prezydenta, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – to tylko niektóre z uchwał podjętych na 97. sesji Rady Miasta Krakowa.
97. sesja rady Miasta Krakowa będzie miała aż 65 punktów, z czego większość będzie dotyczyć zmian w statutach dzielnic. Radni będą procedować sześć uchwał kierunkowych, a także jedną uchwałę sporządzoną przez grupę mieszkańców. Jednym z najważniejszych punktów będzie jednak informacja o Białej Księdze nieruchomości.
Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski 16:00 – 86. nadzwyczajna sesja RMK, zwołana na wniosek grupy radnych w sprawie realizacji polityki transportowej miasta pod kątem przyczyn i skutków paraliżu komunikacyjnego Krakowa oraz realizacji programu Mobilny Kraków, sala Obrad Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Katarzyna Król 11:00 – Dzień Edukacji Narodowej organizowany przez Małopolskie Kuratorium Oświaty, sala Obrad
18 października (środa) o godz. 16:00 w Sali Obrad RMK przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 rozpocznie się 86. nadzwyczajna sesja RMK, zwołana na wniosek grupy radnych.  
Wychodząc naprzeciw postulatom, wnioskom i sugestiom mieszkańców oraz radnych dzielnicowych Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami postanowił przeanalizować problemy podnoszone przez krakowian, związane z ograniczeniem liczby miejsc postojowych w centrum Krakowa. Przystępując do wprowadzenia zmian pracownicy miejskiej jednostki będą brali pod uwagę cały dotychczasowy proces konsultacji, korzystając z możliwości jakie daje nadzór autorski nad projektem.
Założenia planu Mobilny Kraków to z jednej strony wzmocnienie komunikacji miejskiej, z drugiej – ograniczenie ruchu wewnątrz tzw. II obwodnicy.  Proponowane rozwiązania wzmocnią komunikację miejską, wpłyną na poprawę bezpieczeństwa oraz ogólnie polepszą jakość życia w Krakowie.
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu prowadzi trzy punkty informacyjne dla mieszkańców, które znajdują się na rondzie Mogilskim, w przejściu podziemnym przy pl. Bohaterów Getta oraz przy ul. Pawiej w tunelu szybkiego tramwaju. Pracownicy jednostki miejskiej odpowiadają na pytania na temat komunikacji miejskiej, inwestycji i remontów prowadzonych przez ZIKiT oraz przyjmują wnioski i uwagi od krakowian.
Dzisiaj w Szkole Podstawowej nr 25 (ul. Komandosów 29), o godz. 18.00, odbędzie się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Dębnik, organizowane przez Radę Dzielnicy VIII. Na spotkaniu będą poruszane różne aspekty rozwoju komunikacyjnego Krakowa i Dzielnicy VIII.
Masz trudności z zaparkowaniem w pobliżu swojego domu? Oczekujesz zmian w organizacji ruchu w twojej okolicy? Wypowiedz się! Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu organizuje konsultacje społeczne, możesz przesłać zgłoszenie także za pomocą specjalnego formularza.