Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 496 pasujących obiektów:
Decyzja o budowie nowej drogi startowej, Światowe Dni Młodzieży, Routes Europe 2016 oraz zapewnienie ciągłości pracy modernizowanego terminalu pasażerskiego – to najważniejsze wydarzenia i wyzwania minionego roku na krakowskim lotnisku. W roku 2017 przed lotniskiem kolejne zadania, zmierzające do udoskonalania oferty, skierowanej zarówno do pasażerów, jak i przewoźników. Najważniejszym wyzwaniem najbliższych lat jest zbudowanie drogi startowej w porozumieniu z lokalną społecznością.
310 mln złotych – tyle wynosi unijne dofinansowanie na rozbudowę ul. Igołomskiej, które zostało przyznane dla Krakowa przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. To drugie tak znaczące dofinansowanie dla stolicy Małopolski, po przeznaczeniu 150 mln złotych przebudowę na al. 29 Listopada.
W środę, 11 stycznia ruszyła rekrutacja do nowego Samorządowego Przedszkola nr 41, które powstało przy ul. Babińskiego 1 w Krakowie. Ta nowa, licząca sześć oddziałów placówka uzupełni sieć przedszkolną w tej części miasta. Przedszkole będzie czynne od 1 lutego w godz. 6.30–17.30.
Z wielką przykrością informujemy, że Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” nie zawarła umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z Laureatem I nagrody Konkursu architektonicznego na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku Galerii – biurem KWK Promes Architekt Robert Konieczny z Katowic.
Łączna cena za 1 m³ dostarczanej wody oraz za 1 m³ odebranych ścieków dla wszystkich odbiorców w Krakowie w 2017 roku wyniesie 10,15 zł. Poziom opłat z 2016 roku został utrzymany.
Parking dla rowerów przy Dworcu Głównym Wschód ma już system kamer. To pierwszy monitorowany parking rowerowy w Krakowie. Dzięki umiejscowieniu pod estakadą na ul. Wita Stwosza jest zadaszony, a specjalny mechanizm umożliwia piętrowe parkowanie jednośladów – na razie parking może pomieścić 38 rowerów.
Rada Miasta Krakowa przyjęła budżet na rok 2017 – 24 radnych było za, a 16 wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciw. Dokument został przegłosowany z autopoprawką Prezydenta Miasta Krakowa, w której uwzględniono prawie wszystkie propozycje złożone przez kluby radnych. W 2017 r. dochody miasta wyniosą ogółem 4 726 706 397 zł, a wydatki zamkną się w kwocie 4 874 507 031 zł.
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu wybrał najkorzystniejszą ofertę na realizację II etapu rozbudowy ulicy Igołomskiej. Umowę z wykonawcą będzie można podpisać po upływie 10 dni, w czasie których inne firmy mogą składać odwołania. Prace na ul. Igołomskiej zakończą się w 2019 roku, ale układ drogowy i obiekty mostowe mają być gotowe wcześniej – planuje się, że do jesieni 2018 roku. Koszt zadania wyniesie 178 mln 950 tys. zł.
Od 30 grudnia 2016 r. do 17 lutego 2017 r. można składać wnioski o dofinansowanie z funduszy unijnych na projekty wpisane w „Plan Rozwoju Zbiorników Wodnych Przylasek Rusiecki”. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, w imieniu Gminy Miejskiej Kraków, zgłosi projekt „Rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno-informacyjnego na obszarze Przylasku Rusieckiego”.
Nie będzie podwyżki opłat za ciepło w przyszłym roku. Ceny stosowane przez MPEC w 2017 roku utrzymają się na tym samym poziomie, co w roku bieżącym, a wszystko dzięki redukcji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, niezwiązanej z rozbudową i modernizacją systemu ciepłowniczego.