Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 236 pasujących obiektów:
Poniżej zamieszczamy codzienny skrót informacji o bieżących remontach, awariach i innych utrudnieniach na krakowskich drogach.
Poniżej zamieszczamy codzienny skrót informacji o bieżących remontach, awariach i innych utrudnieniach na krakowskich drogach.
Poniżej zamieszczamy codzienny skrót informacji o bieżących remontach, awariach i innych utrudnieniach na krakowskich drogach.
Mieszkańcy Krakowa oczekują na jedną z najważniejszych miejskich inwestycji, czyli budowę linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa). Trwa pozyskiwanie odstępstw, które pozwolą na ponowną ocenę środowiskową inwestycji i uzyskanie pozwolenia na realizację tego przedsięwzięcia. W maju br. zakończyły się prace związane z opracowaniem projektu budowlanego dla tej inwestycji i wykonawca złożył wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu utrzymuje 142 drogowe obiekty inżynierskie na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz 99 obiektów na drogach gminnych i wewnętrznych. Różnorodność tych obiektów jest bardzo duża, zarówno pod kątem rodzaju konstrukcji, ich rozpiętości, jak i obciążenia ruchem. ZIKiT należycie dba o wszystkie obiekty pozostające w jego zarządzie, a ich stan nie grozi katastrofą budowlaną, nie budzi też obaw o wyłączenie z użytkowania. Takim samym rygorom kontroli i nadzoru podlega most do Niepołomic i jego eksploatacja nie jest w żaden sposób zagrożona.
Trwają prace związane z odwodnieniem terenów należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel”. W pierwszej kolejności zmodernizowane zostały drogi odpływu wód. Projekty zbiornika retencyjnego, przepompowni oraz kolektorów deszczowych są przygotowywane.
W Krakowie poprawia się stan torowisk tramwajowych, z kolei przez PKP SA prowadzone są inwestycje rozwijające kolej w mieście. Dzięki tym pracom w ciągu kilku lat krakowianie skorzystają ze sprawnie funkcjonującego systemu transportu miejskiego i kolejowego, a co za tym idzie, będą mieli do wyboru różne warianty podróżowania po mieście.
W Krakowie powstanie pierwsze w Polsce centrum poświęcone literaturze i językowi. Budowę Centrum Literatury i Języka „Planeta Lem” w dawnym Składzie Solnym na Zabłociu ogłosiło Miasto Kraków podczas konferencji prasowej zorganizowanej w czwartek, 6 września. Konferencji towarzyszyło ogłoszenie międzynarodowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na koncepcję Centrum.
Miasto Kraków wspólnie z Biblioteką Kraków po raz kolejny włącza się w ogólnopolską akcję narodowego czytania wybitnych polskich dzieł literackich, zainicjowaną przez prezydenta Polski w 2012 r. Jej celem jest propagowanie bogactwa polskiej literatury, popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę i wzmacnianie narodowej tożsamości.