Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 77 pasujących obiektów:
Informacji Zarządu Infrastruktury Sportowej dotyczącej realizacji Programu rewitalizacji przyszkolnej infrastruktury sportowej i boisk wysłuchali radni z Komisji Sportu i Kultury Fizycznej.
W związku ze zmianami w ustawie o systemie oświaty niedługo Wydział Edukacji UMK przedstawi dokładne zmiany, które będą przeprowadzane w Krakowie. Część z planowanych przekształceń szkół oraz likwidacji można było poznać na posiedzeniu Komisji Edukacji.
W kwietniu 2017 roku rozpocznie się przebudowa ulicy Basztowej. Podobnie jak w przypadku wyremontowanych niedawno ulic Podwale i Dunajewskiego, także ten fragment I obwodnicy będzie jednokierunkowy, a przez to bardziej przyjazny dla użytkowników komunikacji miejskiej i rowerzystów. Informacji na ten temat wysłuchali radni z Komisji Infrastruktury.
Radni z Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska spotkali się na pierwszym, w nowym roku, posiedzeniu komisji. Pozytywie zaopiniowali projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów „Zakole Wisły” oraz „Kostrze – rejon ulicy Falistej”.
Rada Miasta Krakowa przyjęła budżet na rok 2017 – 24 radnych było za, a 16 wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciw. Dokument został przegłosowany z autopoprawką Prezydenta Miasta Krakowa, w której uwzględniono prawie wszystkie propozycje złożone przez kluby radnych. W 2017 r. dochody miasta wyniosą ogółem 4 726 706 397 zł, a wydatki zamkną się w kwocie 4 874 507 031 zł.
W środę 7 grudnia podczas sesji Rady Miasta Krakowa radni przyjęli projekt aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa. Do zrewitalizowania w ramach Programu wytypowano trzy podobszary: Stare Miasto-Kazimierz, Stare Podgórze-Zabłocie i „starą” Nową Hutę.
Od września dyrektorem Teatru Ludowego jest Małgorzata Bogajewska. Obowiązki przejęła po Jacku Stramie. Podczas posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Zabytków dyrektor opowiadała o planach teatru i swojej wizji sztuki.
Miejski Program Rewitalizacji Miasta Krakowa został zaktualizowany. Co to oznacza, dowiedzieli się radni podczas posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.
Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Krakowa odbędzie się pierwsze czytanie projektu aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa. Przypomnijmy, do zrewitalizowania w ramach Programu wytypowano trzy podobszary: Stare Miasto-Kazimierz, Stare Podgórze-Zabłocie i „starą” Nową Hutę.
Zakończył się trwający od 25 lipca do 12 września nabór fiszek projektowych do aktualizowanego Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa. Po przeprowadzonej wstępnej analizie zgłoszonych fiszek ustalono, że największą liczbowo grupę stanowią przedsięwzięcia polegające na modernizacji części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz obiektów użyteczności publicznej (żłobki, szkoły, infrastruktura kultury).