Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 88 pasujących obiektów:
Likwidacja Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 13 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Edukacji. Powodem takiej decyzji jest obecność dwóch placówek tego typu Krakowie i brak potrzeby utrzymania jednakowych placówek edukacyjnych.
Radni z Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej spotkali się w środę 28 lutego, przed sesją RMK, by zaopiniować dwa projekty uchwał.
Czy Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego funkcjonuje właściwie? Wątpliwości co do tego mieli przedsiębiorcy, którzy pojawili się na posiedzeniu Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.
Krakowska Karta Rodzinna 3+ i Kraków dla Rodziny „N” to bardzo ważne programy społeczne. O tym czy spełniają swoją rolę i co można w nich poprawić dyskutowano na posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa.
Radni z Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa pozytywnie odnieśli się do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
Miejski Program Rewitalizacji Krakowa musi przejść aktualizację, w związku z możliwością pozyskania nowych środków finansowych. Radni z Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska zapoznali się z nowym dokumentem i wydali na jego temat opinię.
Radni z klubów: Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska oraz Przyjazny Kraków zgłosili poprawki do budżetu miasta na 2018 rok. Zgłosili je również poszczególni radni oraz grupy radnych.
Rewitalizacja kamieniołomu Liban, budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na poprzemysłowym terenie Białych Mórz i rewitalizacja zespołu zabytkowego hangaru lotniczego przy ul. Stella-Sawickiego – to trzy z siedemnastu projektów, jakie zostały zakwalifikowane na listę uzupełniającą planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa.
Kraków został wyróżniony tytułem Sportowej Gminy 2017 w kategorii miast i gmin powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Wyróżnienie wręczono podczas gali Sportowej Polski, która odbyła się 25 października w Warszawie.
Ruszył nabór uzupełniający projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa. Jego celem jest uzupełnienie listy planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych o projekty zlokalizowane na terenach poprzemysłowych. Fiszki projektowe można składać elektronicznie na adres e-mail: rewitalizacja@um.krakow.pl lub na dziennik podawczy Urzędu Miasta Krakowa do 26 października.