Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 136 pasujących obiektów:
Radni z Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska spotkali się na pierwszym, w nowym roku, posiedzeniu komisji. Pozytywie zaopiniowali projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów „Zakole Wisły” oraz „Kostrze – rejon ulicy Falistej”.
Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, w tym punktów sprzedaży, na terenie naszego miasta. Wszystkich zainteresowanych mieszkańców prosimy o przesyłanie wniosków i opinii w tej sprawie pocztą na adres Wydziału Spraw Administracyjnych – al. Powstania Warszawskiego 10 lub w formie elektronicznej – sa.umk@um.krakow.pl . Wnioski w ramach konsultacji można też składać osobiście w siedzibie Wydziału. Konsultacje potrwają do 28 lutego.
Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą publikacją diagnozującą stan dialogu obywatelskiego w Krakowie – opracowanie pt. Dialog obywatelski w Krakowie. Formy i współdziałanie z organizacjami pozarządowym powstało na podstawie badań zrealizowanych przez Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w ramach projektu pn. Obserwatorium dialogu obywatelskiego , realizowanego wspólnie z Gminą Miejską Kraków.
4 grudnia minęło dwa lata od rozpoczęcia kolejnej kadencji Jacka Majchrowskiego na stanowisku Prezydenta Miasta Krakowa. Co w tym czasie zmieniło się w naszym mieście? Które części programu zostały już zrealizowane? Jakie działania jeszcze przed nami?
Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców i przedstawicieli samorządu aptekarskiego do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2017 roku. Konsultacje potrwają do 5 grudnia.
Podczas środowej sesji Rady Miasta Krakowa radni zagłosują nad uchwałą w sprawie ogłoszenia o podjęciu prac nad utworzeniem parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Nowa Huta. Komisja Kultury i Ochrony Zabytków udzieliła pozytywnej opinii temu projektowi. Zgodnie z zapisami uchwały, konsultacje społeczne projektu Parku Kulturowego Nowa Huta potrwają do 31 marca 2017 roku, a pierwsze z nich zaplanowane są jeszcze w tym miesiącu.
Po kilku spotkaniach konsultacyjnych i wnoszonych przez mieszkańców uwagach, biuro projektowe "Gajda. Architektura Krajobrazu" przygotowało nową wersję projektu rewitalizacji Placu Biskupiego. Zgodnie z postulatami nie ma opcji z pozostawieniem parkingu. Projekt przedstawia koncepcję zagospodarowania placu w dwóch wariantach. Oba zachowują jego historyczny kształt i podkreślają charakter śródmiejskiego zieleńca. W projekcie położono nacisk na wyeksponowanie istniejącej zieleni – 40 drzew, około 30 krzewów i kilku rabat bylinowych.
Obszar Parku Jerzmanowskich w Prokocimiu zostanie objęty planami zagospodarowania przestrzennego. Nie obędzie się jednak bez drobnych poprawek, dlatego plan nie otrzymał jeszcze pozytywnej opinii komisji.
Ponad 150 uczestników z ponad pięćdziesięciu miast i miejscowości, prelegenci praktycy w zakresie public relations, goście specjalni. XIII Konferencja PR w Samorządzie i Administracji Państwowej zorganizowana przez agencję Grupa PRC we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa, była największą platformą wymiany doświadczeń w zakresie public relations pomiędzy samorządowcami w Polsce. W inauguracji wydarzenia wziął udział Zastępca Prezydenta ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta Andrzej Kulig.