Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 141 pasujących obiektów:
Masz trudności z zaparkowaniem w pobliżu swojego domu? Oczekujesz zmian w organizacji ruchu w twojej okolicy? Wypowiedz się! Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu organizuje konsultacje społeczne, możesz przesłać zgłoszenie także za pomocą specjalnego formularza.
„Co w trawie piszczy” to tytuł konsultacji społecznych na temat zagospodarowania Parku Miejskiego Bagry Wielkie. Spotkanie odbędzie się w piątek, 17 lutego, o godz. 17.00, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla osób niesłyszących im. Janusza Korczaka na ul. Grochowej 19. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach. Zachęcamy również do przesyłania swoich pomysłów dotyczących Bagrów na adres e-mail sekretariat@zzm.krakow.pl z dopiskiem „Bagry”.
Już jutro, 13 lutego, o godz. 16 w Teatrze Bagatela na Scenie na ul. Sarego 7 odbędzie się spotkanie inaugurujące konsultacje Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie do 2030 r.
Przedłożony 25 stycznia do pierwszego czytania projekt uchwały Rady Miasta Krakowa zawierający propozycję nowej sieci szkół podstawowych wyznacza również granice ich obwodów, a więc wyszczególnia ulice i osiedla należące do obwodu danej szkoły. Do 3 lutego rodzice, nauczyciele i wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać poprawki do zaproponowanych obwodów za pośrednictwem specjalnie utworzonej w tym celu skrzynki mailowej: obwody@um.krakow.pl .
Radni z Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska spotkali się na pierwszym, w nowym roku, posiedzeniu komisji. Pozytywie zaopiniowali projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów „Zakole Wisły” oraz „Kostrze – rejon ulicy Falistej”.
Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, w tym punktów sprzedaży, na terenie naszego miasta. Wszystkich zainteresowanych mieszkańców prosimy o przesyłanie wniosków i opinii w tej sprawie pocztą na adres Wydziału Spraw Administracyjnych – al. Powstania Warszawskiego 10 lub w formie elektronicznej – sa.umk@um.krakow.pl . Wnioski w ramach konsultacji można też składać osobiście w siedzibie Wydziału. Konsultacje potrwają do 28 lutego.
Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą publikacją diagnozującą stan dialogu obywatelskiego w Krakowie – opracowanie pt. Dialog obywatelski w Krakowie. Formy i współdziałanie z organizacjami pozarządowym powstało na podstawie badań zrealizowanych przez Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w ramach projektu pn. Obserwatorium dialogu obywatelskiego , realizowanego wspólnie z Gminą Miejską Kraków.
4 grudnia minęło dwa lata od rozpoczęcia kolejnej kadencji Jacka Majchrowskiego na stanowisku Prezydenta Miasta Krakowa. Co w tym czasie zmieniło się w naszym mieście? Które części programu zostały już zrealizowane? Jakie działania jeszcze przed nami?
Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców i przedstawicieli samorządu aptekarskiego do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2017 roku. Konsultacje potrwają do 5 grudnia.