Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 1672 pasujących obiektów:
Historia krakowskich tramwajów rozpoczęła się w listopadzie 1881 roku, kiedy to Rada Miasta Krakowa stosowną uchwałą wydała pozwolenie na "urządzenie i utrzymanie ruchu kolei żelaznej zwanej tramwajem" dla belgijskiego towarzystwa "Compagnie Generale de Chemins de Fer Secondaires". Zgodnie z podjętą uchwałą, zgoda została wydana na 45 lat, do końca grudnia 1927 roku, a gmina zrezygnowała z opłat za "używanie ulic". Do pierwszego uroczystego przejazdu konnego tramwaju doszło ostatniego dnia października następnego roku. Pojazd przejechał z Rynku Głów...
O korzyściach dla krakowian z uruchomienia pierwszej linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju oraz o przyszłości tego projektu rozmawiamy z Jackiem Majchrowskim, Prezydentem Miasta Krakowa
Choć pieniądze na budowę i modernizację infrastruktury związanej z pierwszą linią Krakowskim Szybkim Tramwajem pochodziły z kredytu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, jego realizacje wsparła także Unia Europejska przyznając dofinansowanie na wart 270 mln zł, pierwszy etap przedsięwzięcia "Zintegrowany Transport Publiczny w Aglomeracji Krakowskiej" - największy w Polsce unijny projekt związany z transportem miejskim.
Wycieczka Krakowskim Tramwajem Wodnym to spojrzenie na miasto z nietypowej perspektywy – wiślanych fal. Rejs po Wiśle pozwoli docenić walory turystyczne rzeki, a także położonych w jej sąsiedztwie miejsc i historycznych obiektów: zarówno tych popularnych, usytuowanych w ścisłym centrum, jak i leżących nieco dalej – Zwierzyńca i tynieckiego opactwa oo. Benedyktynów.
Dla uatrakcyjnienia zwiedzania miasta i połączenia obiektów leżących na szlakach turystycznych wzdłuż Wisły, uruchomiono Krakowski Tramwaj Wodny.
W sobotę, 17 lipca wyłączono ruch tramwajowy na ulicach Franciszkańska i Dominikańska, wraz ze skrzyżowaniem pod Filharmonią. Tramwaje nie dojadą do Salwatora. Zmienia się również organizacja ruchu dla samochodów osobowych. Inwestycją będzie prowadzona na odcinku od rozjazdu przy ul. św. Gertrudy do rozjazdu przy Filharmonii.
W ostatni weekend lipca, tj. od 31 lipca do 1 sierpnia, zostanie wyłączony ruch tramwajowy w rejonie placu Bohaterów Getta. Zmienią się trasy niektórych tramwajów.
Zgodnie z zapowiedziami sprzed miesiąca, od dzisiaj (środa, 4 sierpnia) kursuje regularna komunikacja tramwajowa do ulicy Nowohuckiej. Z pętli w Bronowicach, z wykorzystaniem nowowybudowanego torowiska przez Most Kotlarski i ulicę Herlinga Grudzińskiego jeździ już tramwaj nr 20.
W sobotę (28 sierpnia) po raz pierwszy wyruszy na trasę Tramwaj po uśmiech Dziecka. Jednym ze sponsorów charytatywnej akcji, zorganizowanej przez organizację Dyliniarnia, jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie.
Z uwagi na intensywne opady deszczu i ryzyko podniesienia się stanu Wisły, wstrzymano kursowanie Krakowskiego Tramwaju Wodnego.