Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 2213 pasujących obiektów:
Uwaga! To ważna informacja dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+. Od 1 marca 2017 r. zajęcia w Klubach Rodziców będą płatne 1 zł od osoby dorosłej . Osoby posiadające Krakowską Kartę Rodzinną 3+ obowiązuje 50% zniżka.
Mieszkańcy budynków SM Kurdwanów Nowy już niedługo pozbędą się piecyków gazowych. Skorzystają z wody podgrzewanej ciepłem z miejskiej sieci cieplnej. W piątek, 17 lutego, strony podpisały kompleksową umowę, która zostanie zrealizowana w ciągu najbliższych lat.
Rekordowa pod względem ilości punktów sesja RMK trwała 15 godzin! Radni podjęli 153 uchwały, a 15 procedowali podczas pierwszych czytań.
Na 64. sesji Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Uchwała zawierająca propozycję nowej sieci szkół została przyjęta wraz z autopoprawkami wniesionymi przez Prezydenta. Teraz zostanie przekazana do Małopolskiego Kuratorium Oświaty w celu uzyskania opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
Komisja Dialogu Obywatelskiego po raz kolejny zajęła się sprawą zmiany statutów dzielnic. Tym razem w sprawie projektu nowelizacji statutów wypowiedzieli się dyrektorzy niektórych wydziałów i jednostek miejskich.
Komisja Budżetowa zaopiniowała pozytywnie wszystkie projekty uchwał i większość innych spraw, które były w porządku obrad. Radni z Komisji Budżetowej zajęli się opiniowaniem 14 projektów uchwał dotyczących między innymi zmian w budżecie Miasta Krakowa w roku 2017, a także wyrażeniem zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.
Scentralizowany podatek VAT wpłynął na działalność wszystkich jednostek miejskich, także szkół. Dlatego Prezydent przygotował projekt uchwały zmieniający uchwałę nr LI/953/16 w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych. Radni z Komisji Edukacji zapoznali się z projektem i wydali pozytywną opinię.
W nocy ze środy na czwartek (z 15 na 16 lutego) oraz z czwartku na piątek (z 16 na 17 lutego), planowane są tymczasowe zmiany w organizacji ruchu w rejonie budowanej łącznicy kolejowej Zabłocie-Krzemionki.
Masz trudności z zaparkowaniem w pobliżu swojego domu? Oczekujesz zmian w organizacji ruchu w twojej okolicy? Wypowiedz się! Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu organizuje konsultacje społeczne, możesz przesłać zgłoszenie także za pomocą specjalnego formularza.