Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 416 pasujących obiektów:
Park Kulturowy Stare Miasto był pierwszym w Polsce parkiem kulturowym obejmującym tak duży obszar „żywego” miasta. Twórcy uchwały o utworzeniu Parku mieli od początku świadomość, że wobec zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości, będzie konieczny również okresowy przegląd wprowadzonych rozwiązań i, w razie potrzeby, ich odpowiednia zmiana. Stąd też toczące się obecnie prace nad nowelizacją funkcjonującej od ponad sześciu lat uchwały.
Po raz kolejny wyłożono do publicznego wglądu część projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łobzów - rejon ulic Łokietka i Wrocławskiej". Wyłożony projekt uwzględnia zmiany wynikających z rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu w czasie jego II wyłożenia do publicznego wglądu. Będzie dostępny od 16 lutego do 16 marca.
Trwają prace nad objęciem Nowej Huty specjalną strefą ochrony. Pierwszym etapem będzie zebranie wniosków dotyczących drugiego po Starym Mieście parku kulturowego. Wnioski do 31 marca 2017 r. może składać do Prezydenta Miasta Krakowa każdy zainteresowany, formułując sugestie, oczekiwania i uwagi dotyczące przyszłych uregulowań, które powinny obowiązywać na terenie objętym ochroną. Pełne, specjalistyczne opracowanie „Plan ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta” przygotowany przez zespół prof. Zbigniewa Myczkowskiego dostępne jest na stronie www.bip.krakow.pl .
Już dziś, 29 stycznia, o godz. 11.00 na kładce Bernatka zostanie zaprezentowana kolejna rzeźba balansująca, autorstwa Jerzego Kędziory. Będzie to pokaz symultaniczny, w tym samym czasie różni artyści, zaprezentują swoje dzieła w 70 miejscach na świecie. Efekty będzie można śledzić w internecie, a wydarzenie w Krakowie – na żywo, w okolicach kładki.
data: poniedziałek, 23 stycznia godzina: 10:00 miejsce: sala Dietla UMK, pl. Wszystkich Świętych 3-4 Serdecznie zapraszam na oficjalne ogłoszenie wyników i konferencję prasową z udziałem laureata konkursu na projekt obiektu rzeźbiarskiego, który zostanie zrealizowany na skwerze im. Mariana Eilego w Krakowie.  Spotkanie odbędzie się w poniedziałek , 23 stycznia o godzinie 10.00 w sali Dietla UMK, plac Wszystkich Świętych 3-4 .                            Przypomnijmy, konkurs był częścią projektu rewitalizacyjnego pod nazwą „Superścieżka”, który dotyczy pasa terenów zielonych, rozciągających się pomiędzy rondami: Mogilskim i Grzegórzeckim w Krakowie. „Superścieżka” ma scalić rozbite dotąd stosunkiem właścicielskim działki i przekształcić je w zróżnicowaną funkcjonalnie, lecz spójną formalnie przestrzeń rekreacyjną. Istotną rolę w tym procesie będzie odgrywać sztuka w przestrzeni publicznej.   Maciej Grzyb Dyrektor Biura Prasowego
W najbliższych dniach odbędą się trzy dyskusje publiczne na temat procedowanych planów miejscowych: „Ruczaj – rejon ulicy Czerwone Maki” – 17, „Rejon Fortu Bronowice” – 19 i „Kazimierz” – 26 stycznia.
11 stycznia Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę rozszerzającą zakaz palenia papierosów w miejscach użytku publicznego o zakaz używania e-papierosów i tzw. nowatorskich wyrobów tytoniowych.
Synoptycy zapowiadają mrozy i opady śniegu, ale nikt z potrzebujących nie zostanie bez pomocy. Zimą w Krakowie schroniska dla bezdomnych i noclegownie uruchamiają tzw. miejsca interwencyjne. Wyremontowana Noclegownia i Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Makuszyńskiego dysponuje 200 miejscami, w razie potrzeby uruchamianych jest dodatkowo 50 miejsc.
O życiu i funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych w krakowskiej przestrzeni publicznej rozmawiano podczas posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Zabytków. Okazuje się, że barier i ograniczeń wciąż jest zbyt dużo.
9 listopada 2016 Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie ogłoszenia o podjęciu prac nad utworzeniem parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Nowa Huta. W ten sposób rozpoczęła się formalna procedura prowadząca do utworzenia w tej dzielnicy specjalnej strefy ochrony. Pierwszym etapem będzie zebranie wniosków dotyczących nowego parku kulturowego. Wnioski do 31 marca 2017 r. może składać do Prezydenta Miasta Krakowa każdy zainteresowany, formułując sugestie, oczekiwania i uwagi dotyczące przyszłych uregulowań, które powinny obowiązywać na terenie objętym ochroną. Pełne, specjalistyczne opracowanie „Plan ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta” przygotowany przez zespół prof. Zbigniewa Myczkowskiego dostępne jest na stronie www.bip.krakow.pl .