Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 411 pasujących obiektów:
W najbliższych dniach odbędą się trzy dyskusje publiczne na temat procedowanych planów miejscowych: „Ruczaj – rejon ulicy Czerwone Maki” – 17, „Rejon Fortu Bronowice” – 19 i „Kazimierz” – 26 stycznia.
11 stycznia Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę rozszerzającą zakaz palenia papierosów w miejscach użytku publicznego o zakaz używania e-papierosów i tzw. nowatorskich wyrobów tytoniowych.
Synoptycy zapowiadają mrozy i opady śniegu, ale nikt z potrzebujących nie zostanie bez pomocy. Zimą w Krakowie schroniska dla bezdomnych i noclegownie uruchamiają tzw. miejsca interwencyjne. Wyremontowana Noclegownia i Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Makuszyńskiego dysponuje 200 miejscami, w razie potrzeby uruchamianych jest dodatkowo 50 miejsc.
O życiu i funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych w krakowskiej przestrzeni publicznej rozmawiano podczas posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Zabytków. Okazuje się, że barier i ograniczeń wciąż jest zbyt dużo.
9 listopada 2016 Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie ogłoszenia o podjęciu prac nad utworzeniem parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Nowa Huta. W ten sposób rozpoczęła się formalna procedura prowadząca do utworzenia w tej dzielnicy specjalnej strefy ochrony. Pierwszym etapem będzie zebranie wniosków dotyczących nowego parku kulturowego. Wnioski do 31 marca 2017 r. może składać do Prezydenta Miasta Krakowa każdy zainteresowany, formułując sugestie, oczekiwania i uwagi dotyczące przyszłych uregulowań, które powinny obowiązywać na terenie objętym ochroną. Pełne, specjalistyczne opracowanie „Plan ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta” przygotowany przez zespół prof. Zbigniewa Myczkowskiego dostępne jest na stronie www.bip.krakow.pl .
Wzmocnienie ochrony obiektów i obszarów związanych z dawnym lotniskiem oraz wsparcie rehabilitacji zabudowy wielkopłytowej to główne cele sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – ps. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego”. Do 31 stycznia krakowianie mogą składać wnioski do tego planu miejscowego.
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius, Dom Ronalda Mc Donalda oraz Integracyjny Ogródek Jordanowski przy ul. Meissnera  - to miejsca nagrodzone w tegorocznej, dziesiątej edycji konkursu architektonicznego „Kraków bez barier”. Wyróżnienia w kategorii obiekt użyteczności publicznej otrzymały: Pawilon Józefa Czapskiego oraz Młodzieżowy Dom Kultury Dom Harcerza. Wyniki zostały ogłoszone podczas uroczystej gali, która odbyła się w Sali im. Siemiradzkiego w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach 5 grudnia. Konkurs organizowany jest przez Urząd Miasta Krakowa.
Od 10 lat Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie wykorzystuje pracę socjalną metodą streetwork w docieraniu do osób, które nie korzystają z dostępnego wsparcia instytucjonalnego i pomaga im w rozwiązywaniu trudności życiowych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, w których wykorzystywany jest streetworking. W ten sposób udało się dotrzeć do blisko 1000 osób i zaproponować im skorzystanie z oferty.
– Kongres Open Eyes Economy Summit jest wydarzeniem wyjątkowym na tle innych spotkań i kongresów o tematyce biznesowej. Koncentruje się nie tylko na kwestiach ekonomicznych, ale też na kulturze i społeczeństwie – podkreślił prezydent Krakowa Jacek Majchrowski podczas gali otwarcia pierwszego światowego szczytu „Ekonomii otwierających się oczu” (Open Eyes Economy Summit) w ICE Kraków. W dwudniowym wydarzeniu wezmą udział wybitne osobowości ze świata nauki, ekonomii, kultury i polityki.
Firma – idea, marka – kultura i miasto – idea to trzy strefy tematyczne, które zostaną poruszone podczas pierwszego światowego szczytu „Ekonomii otwierających się oczu” (Open Eyes Economy Summit) w ICE Kraków. Wydarzenie odbywa się w ICE Kraków. W dwudniowym kongresie wezmą udział wybitne osobowości ze świata nauki, ekonomii, kultury i polityki.