Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 577 pasujących obiektów:
Urząd Miasta Krakowa zaprasza na prezentację wyników warsztatów partycypacyjnych dotyczących możliwości zagospodarowania obszaru pod budowaną obecnie estakadą kolejową między ul. Kopernika a ul. Miodową. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 15 października, o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Blachnickiego 1.
Pomoc dla bezdomnych w okresie zimy oraz rynek pracy w Krakowie i działalność Grodzkiego Urzędu Pracy  - o tym dyskutowali radni na posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa.
Kłopoty Ochotniczej Straży Pożarnej, ujarzmienie hulajnóg, problemy z dzikami oraz miejscami parkingowymi – czyli radni interpelują. Prezentujemy interpelacje złożone przez Radnych Miasta Krakowa podczas sesji 25 września.
Przy ul. Morcinka powstaje kolejny z „Ogrodów Krakowian”, którego projekt został opracowany wspólnie z mieszkańcami pobliskich osiedli.
Miasto pracuje wspólnie z PKP PLK w zakresie ustalenia warunków i zasad, na podstawie których gmina posiadałaby tytuł prawny do realizacji pod estakadami kolejowymi celów miejskich – ciągów pieszo-rowerowych i infrastruktury towarzyszącej.
W środę, 25 września w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Malborska”. Z autorami propozycji będzie można porozmawiać o godz. 16.00 w sali konferencyjnej.
Zarząd Dróg Miasta Krakowa po doświadczeniach wcześniejszych kampanii wyborczych, postanowił całkowicie zmienić zasady udostępniania przestrzeni miejskiej dla tego rodzaju potrzeb.
Od ubiegłego roku trwa procedura sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Malborska”. Z efektami pracy Wydziału Planowania Przestrzennego można się już zapoznać w siedzibie wydziału przy ul. Sarego 4 oraz na stronie internetowej bip.krakow.pl .
„Ogrody Krakowian”, czyli krakowskie parki kieszonkowe, otrzymały nagrodę honorową Towarzystwa Urbanistów Polskich w ogólnokrajowym konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w zieleni.
Podczas 24. sesji Rady Miasta Krakowa radni podjęli 52 uchwały, a 6 procedowali podczas pierwszego czytania. Podjęli też dwie rezolucje.