Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 691 pasujących obiektów:
Pod patronatem Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego od dziś (14 czerwca, wtorek) w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich będzie można oglądać wystawę  miniOSSA Designing In The Dark 2011. Ekspozycja jest efektem warsztatów, podczas których studenci Wydziału Architektury zastanawiali się jak najlepiej przystosować przestrzeń publiczną do potrzeb  osób niepełnosprawnych, w szczególności niewidomych i słabowidzących.
„Kształtowanie przestrzeni publicznej a rozwój miast w zaawansowanym okresie transformacji gospodarczej” – pod takim hasłem 25 maja na Akademii Górniczo – Hutniczej odbędzie się międzynarodowa konferencja. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski objął wydarzenie honorowym patronatem.
Zakończony krakowski 24-godzinny Climathon przyniósł zwycięstwo projektowi alternatywnej organizacji przestrzeni publicznej na Kazimierzu, uwolnionej od samochodów. Nad pomysłami na działania lokalne podejmowane dla ochrony klimatu pracowało 8 zespołów. Wydarzenie zorganizowane zostało wspólnie – przez Fundację Aeris Futuro i Urząd Miasta Krakowa.
Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport, w którym oceniła działania podejmowane przez miasta na rzecz ograniczenia liczby nośników reklamowych i poprawienie estetyki przestrzeni publicznej. Zdaniem NIK, najlepsze efekty osiągnięto w Krakowie i we Wrocławiu. W Krakowie na Rynku Głównym i w obrębie Starego Miasta zniknęło wiele nielegalnych reklam.
Miasto pracuje wspólnie z PKP PLK w zakresie ustalenia warunków i zasad, na podstawie których gmina posiadałaby tytuł prawny do realizacji pod estakadami kolejowymi celów miejskich – ciągów pieszo-rowerowych i infrastruktury towarzyszącej.
Wydział Spraw Administracyjnych UMK przypomina przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku prowadzenia sprzedaży alkoholu zgodnie z zakresem udzielonego zezwolenia.
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – taka może być reakcja Rady Miasta Krakowa na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego w sprawie unieważnienia uchwały RMK w sprawie przepisów porządkowych związanych z eksponowaniem drastycznych treści na obszarze Krakowa. Projekt uchwały w tej sprawie procedowany będzie podczas sesji RMK 13 stycznia.
data: poniedziałek, 28 grudnia godzina: 11.00 miejsce: sala Portretowa Urzędu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4 Zapraszam na konferencję prasową, podczas której przedstawię plan działań Rady Miasta Krakowa w związku z unieważnieniem w całości przez Wojewodę Małopolskiego uchwały RMK w sprawie prezentowania drastycznych treści w przestrzeni Krakowa. Konferencja odbędzie się w poniedziałek, 28 grudnia, o godz. 11.00 w sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4. Dominik Jaskowiec Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Zapraszamy na wirtualną podróż po krakowskich inwestycjach. Zdjęcia ilustrują zmiany, jakie zaszły w naszym mieście na przestrzeni ostatnich kilku lat. Pokazują, że od 2003 roku Kraków to nie tylko miasto nowych dróg i mostów, za jakie do niedawna uchodził. Rewitalizowana jest przestrzeń publiczna. Rozpoczęto inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska.