Budowa linii tramwajowej Krowodrza Górka-Górka Narodowa

Na obszarze, po którym przebiegać będzie nowy odcinek linii tramwajowej Krowodrza Górka-Górka Narodowa, rozpoczyna się drugi etap badań archeologicznych. Równolegle trwają starania o ponowną ocenę środowiskową przedsięwzięcia. To już ostatni krok do pozyskania decyzji ZRID, niezbędnej do rozpoczęcia prac. Budowa inwestycji, która połączy północną część Krakowa z centrum potrwa 26 miesięcy.

Budowa linii tramwajowej Krowodrza Górka-Górka Narodowa
Fot. Zarząd dróg Miasta Krakowa

Na podstawie badań powierzchniowych wykonanych w latach 80. i 90., na obszarze po którym przebiegać będzie nowa linia tramwajowa Krakowskiego Szybkiego Tramwaju etap III (os. Krowodrza Górka–Górka Narodowa) wyznaczone zostały miejsca, w których można spodziewać się śladów materialnej działalności ludzkiej w przeszłości. Takich punktów jest pięć, przy ulicach: Słomczyńskiego, Kuźnicy Kołłątajowskiej, Białoprądnickiej, Pachońskiego oraz w Witkowicach. Obecnie wykonawca w tych miejscach prowadzi badania archeologiczne. Celem tych badań jest zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego.

Wykonawca pozyskał niezbędne odstępstwa (z Ministerstwa Infrastruktury od warunków drogowych dla dróg publicznych oraz z architektury dla wiaduktu kolejowego PKP), które pozwoliły na ponowną ocenę środowiskową inwestycji. Prace będą mogły ruszyć po otrzymaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wydanie jej z uwagi na skalę przedsięwzięcia przebiega znacznie dłużej (np. około 5 tysięcy uczestników postępowań, związanych m.in. z przejęciem gruntów pod budowę nowej linii tramwajowej).

 

Cała inwestycja będzie realizowana przez około 26 miesiące. Połączy ona północną część Krakowa z centrum. W jej ramach zostanie wybudowane torowisko o długości około 5,5 km. Projekt zakłada oprócz budowy linii tramwajowej także rozbudowy ulic: H. Pachońskiego, Siewnej, Bociana. Dodatkowo w ramach robót wybudowany zostanie nowy odcinek drogi na osiedlu Górka Narodowa – od projektowanego skrzyżowania z ul. Banacha do al. 29 Listopada.

Przy trasie tramwajowej powstaną trzy parkingi Park&Ride: przy pętli na Górce Narodowej (300 miejsc) i dwa mniejsze na około 100 samochodów (jeden na wysokości pętli Krowodrza Górka, drugi w rejonie ul. Szopkarzy przy ul. H. Pachońskiego).

Inwestycja jest finansowana z budżetu miasta oraz środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, całkowity koszt to około 380 mln zł.

 

grafika
 

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków