Przebudowa ulicy Mirosława Krzyżańskiego

Od 11 sierpnia br. (sobota) ruszają prace związane z rozbudową ulicy Mirosława Krzyżańskiego. Będą one prowadzone od wlotu skrzyżowania z ul. Myślenicką i H. Niewodniczańskiego do granicy miasta. Podobnie jak w przypadku ulicy Cechowej droga zostanie całkowicie zamknięta, dzięki czemu będzie można sprawniej przeprowadzić roboty.

Przebudowa ulicy Mirosława Krzyżańskiego
Fot. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Wykonawca (firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.) rozbuduje ulicy M. Krzyżańskiego na odcinku od wlotu skrzyżowania z ul. Myślenicką i ul. H. Niewodniczańskiego do granicy miasta (most na rzece Wildze). Wykona również budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia ulicznego lamp oraz kabla zasilającego. Dokona modernizacji sieci gazowej, wodociągowej, elektroenergetycznej oraz teletechnicznej.

Najważniejszym elementem tej inwestycji dla mieszkańców oprócz nowej drogi będzie budowa obustronnych chodników. Podobnie jak na ulicy Myślenickiej również na tej, dzięki poszerzeniu jezdni możliwe będzie wydzielenie na środku jezdni tzw. „pasa rozdziału”, którego zadaniem będzie uspokojenie ruchu (według danych policji w ciągu 7 lat odnotowano 164 zdarzenia drogowe). Tym 3,5 km odcinkiem, stanowiącym połączenie pomiędzy gminą Świątniki Górne a trzecią obwodnicą Krakowa w ciągu godziny przejeżdża nawet 1 000 pojazdów (w szczycie).

Zmiany w organizacji ruchu

Podobnie jak w przypadku przebudowy ulicy Cechowej, ulica M. Krzyżańskiego, na odcinku od ul. H. Niewodniczańskiego do granicy miasta wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Matematyków Krakowskich zostanie całkowicie zamknięta. Dla mieszkańców zostanie zachowany dojazd do posesji.

Dla kierowców zostały wyznaczone objazdy. Od strony Świątnik Górnych będą to ulice: Spacerowa, Łąkowa, Chałubińskiego (na wyznaczonym odcinku będzie dwukierunkowa), później ul. Kąpielowa, aż do ul. Zakopiańskiej.

Do obsługi pasażerów komunikacji miejskiej została wyznaczona na ulicy Matematyków Krakowskich tymczasowa pętla autobusowa „Zbydniowice”. Linie autobusowe 215, 225, 915 będą kursować po zmienionych trasach. Linie 135 i 254 zostaną zawieszone, a z zamian uruchomione zostaną zastępcze linie autobusowe 735 i 754. Szczegółowe informacje: www.kmkrakow.pl

Planowany termin zakończenia prac na ul. M. Krzyżańskiego to połowa listopada br.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków