Działania ZIKiT wobec nakazów Wojewody Małopolskiego

W czerwcu Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu został poprzez nakaz Wojewody Małopolskiego zobligowany do wprowadzenia zmian w mieście. Pierwsza zmiana dotyczy Kazimierza – zmieniona ma zostać obowiązująca obecnie tam Strefa Ograniczonego Ruchu. Druga to korekta oznakowania na niektórych chodnikach, które dopuszczały ruch rowerowy. Zmienią się również  dotychczasowe zasady regulujące wjazd do Strefy Ograniczonego Ruchu w centrum.

Działania ZIKiT wobec nakazów Wojewody Małopolskiego
Fot. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

W związku ze zmianami jakie dotyczą Kazimierza, ZIKiT  przedstawił radnym miasta Krakowa propozycję wprowadzenia tam Strefy Czystego Transportu (SCT). Strefa miałaby na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, hałasu oraz uspokojenie ruchu ulicznego w tej części miasta.

Proponowane rozwiązanie swoim obszarem ma się pokrywać z istniejącą na Kazimierzu (a zakwestionowaną przez Wojewodę) od ponad pół roku Strefą Ograniczonego Ruchu (SOR), która spełnia podobne cele. Wojewoda poparł ideę ograniczenia ruchu i potwierdził, że dopuszczanym przez niego rozwiązaniem będzie wprowadzenie Strefy Czystego Transportu na Kazimierzu. Obecnie ZIKiT przygotowuje się do przeprowadzenia rozmów z mieszkańcami, przedsiębiorcami oraz z radą dzielnicy, które pozwoliłyby zweryfikować doświadczenia z funkcjonowania SOR na Kazimierzu.

Jeśli przychylność Rady Miasta Krakowa się potwierdzi (projekt zyskał akceptację komisji infrastruktury Rady Miasta Krakowa) po wprowadzeniu SCT na obszarze Kazimierza wjazd na ten teren będą miały tylko pojazdy napędzane wyłącznie prądem, wodorem, lub gazem CNG. Ograniczenia nie będą dotyczyły mieszkańców, którzy wszystkimi pojazdami ważącymi nie więcej niż 3,5 tony będą mogli do niej wjechać. Utrzymane będą dotychczasowe godziny dostaw dla przedsiębiorców. Do strefy będą mogły też wjeżdżać wozy służb ratunkowych czy policji. Wyjątek uczyniono również dla orszaków weselnych.

Zapadła też decyzja, by spór prawny między jednostką a urzędem Wojewody przenieść na drogę sądową. Obie instytucje nadal stoją na przeciwnych stanowiskach w sprawie zasadności wprowadzania Strefy Ograniczonego Ruchu. Orzeczenie sądu w tej sprawie będzie miało duże znaczenie - ostatecznie pozwoli rozstrzygnąć wątpliwości prawne oraz da podstawy do dalszych działań na gruncie polityki transportowej miasta.

 

Na niektórych chodnikach, za pomocą znaku dopuszczony był ruch na rowerach. Obecnie zostanie wykonane nowe oznakowanie, aby zachować możliwości przejazdu dla rowerzystów, pojawi się np. ciąg pieszo-rowerowy. Pojawi się on w miejscach gdzie będą odpowiednie parametry chodników. Zmiana oznakowania nie zmieni sposobu w jaki prowadzony jest tam ruch, a zapewni zgodność z oczekiwaniami Wojewody.

 


Zgodnie z nakazem wojewody, od 17 lipca br. tzw. wjazdówki do strefy B przestaną obowiązywać. Od tego dnia wprowadzone zostaną nowe rozwiązania, które pozwolą na wjazd służb miejskich. Nowe zasady pozwolą również na okazjonalne wjazdy (np. nowożeńców) do Strefy Ograniczonego Ruchu.
  

pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków