Rusza nowa edycja programu „Nowa Huta Dziś” do wydania 2 mln zł

„Nowa Huta Dziś” to projekt, który będzie realizowany już po raz drugi. Ma on na celu poprawę infrastruktury technicznej w Nowej Hucie. O nowych chodnikach, drogach, czy oświetleniu w pięciu nowohuckich dzielnicach (Czyżynach, Mistrzejowicach, Bieńczycach, Wzgórzach Krzesławickich, i Nowej Hucie) zadecydują sami mieszkańcy. Głosować oraz zgłaszać swoje propozycję zadań do realizacji mogą do 13 kwietnia br.

Rusza nowa edycja programu „Nowa Huta Dziś” do wydania 2 mln zł
Fot. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Pierwsza edycja programu pokazała, że mieszkańcy Nowej Huty chętnie włączają się w zmienianie swojej najbliższej okolicy na lepsze. Dzięki „Nowej Hucie Dziś”, wskazane obszary odzyskały dawny blask. Za kwotę blisko 2 milionów złotych wyremontowanych zostało 4 000 metrów kwadratowych chodników. Teraz są komfortowe, przyjazne dla wózków dziecięcych czy inwalidzkich. Najwięcej głosów oddano na zadanie dotyczące remontu chodnika wzdłuż ul. Żeromskiego. Podobnie było na Os. Kolorowym, gdzie najczęściej wskazywano na remont chodnika.  Sporo mieszkańców zwróciło uwagę na potrzebę remontu ul. Medweckiego, której nawierzchnia, w ramach projektu została uzupełniona metodą nakładkową.

nowa huta dziś

Już teraz na stronie internetowej zikit.krakow.pl, w zakładce Nowa Huta Dziś znajduje się mapa, z ponad setką zadań zgłoszonych przez mieszkańców w poprzedniej edycji programu. Zostały one pozytywnie ocenione przez ZIKiT pod względem formalnym i prawnym, ale nie zostały ujęte w listach hierarchicznych Rad Dzielnic. Są to m.in. chodniki przy ul.: Fatimskiej, KS Wawel, S. Mierzwy, Os. Wandy, czy Bieńczyckiej. Zadania dotyczą również wymiany nawierzchni na ulicach: Samorządowej, Łuczanowickiej, F. Twaroga, Uniwersału Połanieckiego czy Kalwińskiej.

Mieszkańcy na etapie zgłaszania pomysłów zabiegają o nowe oświetlenie placów, skwerów czy chodników. Wśród zadań pojawiły się propozycje wymiany słupów oświetleniowych: przy Al. Pokoju, na Os. Kolorowym, na Plantach Mistrzejowickich.

Zgłaszać swoje, albo głosować na pomysły, które już zostały wytypowane do realizacji w jednej z pięciu nowohuckich dzielnic można za pomocą formularza w zakładce „Nowa Huta Dziś” na stronie www.zikit.krakow.pl Zasady rozdysponowanie środków pomiędzy pięć nowohuckich dzielnic pozostaje bez zmian (40 procent środków po równo dla każdej dzielnicy, kolejne 40 procent proporcjonalnie do liczby stałych mieszkańców każdej dzielnicy, a pozostałe 20 procent proporcjonalnie do powierzchni terenów będących własnością Gminy Miejskiej Kraków lub terenów Skarbu Państwa). W I edycji programu Dzielnica XIV Czyżyny otrzymała 349 680 zł, Dzielnica XV Mistrzejowice 421 040 zł, Dzielnica XVI Bieńczyce 358 560 zł, Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie 308 760 zł, Dzielnica XVIII Nowa Huta 561 960 zł. W drugiej edycji programu Dzielnica XIV Czyżyny- otrzymała 354 955 zł, Dzielnica XV Mistrzejowice- otrzymała 420 152 zł, Dzielnica XVI Bieńczyce- otrzymała 356 348zł, Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie- otrzymała 310 051 zł, Dzielnica XVIII Nowa Huta- otrzymała 558 494 zł.

Mieszkańcy na głosowanie oraz zgłaszanie pomysłów zadań do realizacji mają czas od dziś do 13 kwietnia br. (piątek). Później do dnia 11 maja br. (piątek) wszystkie zadania zostaną zweryfikowane pod względem formalnym i prawnym przez inspektorów ZIKiT, a później przez radnych dzielnicowych. Prace rozpoczną się jeszcze przed wakacjami.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków