Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie

W dniu 15.02.2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie”.

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie
Fot. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działania 4.5. – Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałania 4.5.1 – Niskoemisyjny transport miejski - ZIT.

Uzyskane dofinansowanie to: 1 834 999,97 zł.

Projekt zlokalizowany jest w pd.-zach. części Krakowa w dzielnicy VIII Dębniki i zakłada wybudowanie ok. 0,82 km ścieżki rowerowej i ciągów pieszo rowerowych oraz wyznaczenie ok. 0,72 km ścieżki w ruchu ogólnym.

Celem głównym projektu jest przyczynianie się do zmian w mobilności miejskiej prowadzących do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców aglomeracji oraz zwiększenia efektywności energetycznej systemu transportowego poprzez rozbudowę ścieżek oraz infrastruktury rowerowej.

fundusze europ

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków