Projekty organizacji ruchu

Pracownicy ZIKiT z działu inżynierii ruchu co miesiąc zatwierdzają około 250 projektów organizacji ruchu. Ci sami pracownicy każdego miesiąca analizują pod względem bezpieczeństwa i efektywności ponad 300 wniosków dotyczących zmian w organizacji ruchu. W przypadku konieczności wprowadzenia punktowych zmian w organizacji ruchu projekty są przygotowywane przez pracowników ZIKiT. Obowiązki te wynikają ze statutu jednostki. ZIKiT natomiast w przypadku konieczności opracowanie większych projektów organizacji ruchu korzysta z firm zewnętrznych na zasadach analogicznych jak w przypadku projektów zamierzeń inwestycyjnych. Gdyby ZIKiT miał i te zadania realizować samodzielnie, musiałby zatrudnić kilkanaście nowych osób dla tych właśnie celów.

Projekty organizacji ruchu
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zadanie pn. "Usługa projektowania bieżących zmian w stałej organizacji ruchu na drogach publicznych położonych na terenie miasta Krakowa w roku 2018" jest umową ramową na działania bieżące (np. wnioski spływające od mieszkańców pisemnie, telefonicznie). W treści umowy jest transparentne jakie są zasady opłat, więc w każdej chwili można się z nimi zapoznać. Umowa ramowa oznacza, że ZIKiT zapłaci taką kwotę, ile kilometrów organizacji ruchu będzie zaprojektowane. Płacimy tylko za wykonane prace, więc rzeczywiste poniesione koszty będą inne (prawdopodobnie mniejsze). Takie działanie usprawnia projektowanie, co już dowiodło pilotażowe zamówienie w ubiegłym roku i z szacunkowych wyliczeń wynika, że jest tańsze niż opłacenie dużego stałego zespołu wykwalifikowanych projektantów i zapewnienia im wszystkich niezbędnych materiałów i narzędzi do pracy. Dlatego postanowiono zatrudnić mniejszy zespół osób wykwalifikowanych, którzy będą wykonywać rzeczy najtrudniejsze i najistotniejsze (jak analizować istniejącą organizację ruchu i zlecać konkretne rozwiązania), a fizyczne wykonanie projektu (które ze wszystkimi wymogami formalnymi i opiniami zajmuje najwięcej czasu i absorbuje czas pracy specjalisty inżynierii ruchu) wykona firma zewnętrzna. Taka firma też może ze swojego punktu widzenia przeanalizować istniejące i projektowane rozwiązania i zasugerować własne pomysły, przez co wdrożona organizacja ruchu może być jeszcze lepiej zaprojektowana. Zwiększa to ilość organizacji ruchu, która może być wykonana i poprawia jakość zaprojektowanych rozwiązań. Pamiętać należy, że rozliczanie prac jest wykonywane na bazie uśrednionych wskaźników wynikających z przetargu (głównie bazujących na długości projektowanego odcinka). Dla dużych zadań, jak zaprojektowanie organizacji ruchu na długich odcinkach (z czym mamy do czynienia w projekcie z Budżetu obywatelskiego) z dotychczasowych doświadczeń wynika, że efektywniejsze kosztowo jest zlecenie takiego opracowania osobno.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków