Nowa Huta – zrealizowane i planowane inwestycje

Nowa Huta postrzegana jest coraz częściej jako rozwijająca się część Krakowa. Również w kontekście infrastruktury drogowej na obszarze tej dzielnicy zachodzą cały czas pozytywne zmiany.

Nowa Huta – zrealizowane i planowane inwestycje
Fot. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Na prace w Nowej Hucie w roku ubiegłym ZIKiT wyasygnował 26,6 mln zł, a w roku bieżącym budżet przeznaczony na ten cel jest równie wysoki i wyniesie co najmniej 23 mln zł (nie licząc dużych inwestycji – takich jak przebudowa ul. Igołomskiej czy Kocmyrzowskiej). We współpracy z radnymi dzielnic i jej mieszkańcami wybierane są i realizowane kolejne lokalizacje wymagające remontów, lub zupełnie nowych inwestycji.

Rozmowa z Andrzejem Olewiczem - Zastępcą Dyrektora ds. Infrastruktury ZIKiT

Jakie inwestycje zostały wykonane w 2017 r. w Nowej Hucie?

Przede wszystkim, mówiąc „Nowa Huta”, należy pamiętać, że obszar ten obecnie obejmuje pięć dzielnic. Są to: Czyżyny, Mistrzejowice, Bieńczyce, Wzgórza Krzesławickie oraz Nowa Huta. Na tym bardzo dużym terenie prowadziliśmy w ubiegłym roku bardzo intensywne prace. Remonty te realizowane były w ramach bieżącego utrzymania, zadań dzielnicowych, programu nakładkowego oraz projektu „Nowa Huta Dziś”.

Lista wykonanych prac jest długa, więc nie sposób wszystkich inwestycji wymienić, remonty nawierzchni dotyczyły m.in. ulic: Struga (ul. Żeromskiego - al. Solidarności), Morcinka (od Kocmyrzowskiej do ul. Kantorowickiej), Ptaszyckiego (od S7 do Klasztornej), M. Dąbrowskiej, Broniewskiego, Andersa. Nowy wygląd zyskały też chodniki przy ulicach: Bulwarowej (al. Róż – al. Jana Pawła II, strona prawa), Ptaszyckiego (ul. Bardosa – ul. Bulwarowa, strona prawa), al. Jana Pawła II (parking przy nr 47B – Węzeł Rayskiego, strona prawa).

Jaką kwotę przeznaczył ZIKiT na ubiegłoroczne inwestycje w Nowej Hucie?

W roku 2017 przeznaczono na modernizację infrastruktury drogowej w Nowej Hucie 26,6 mln zł.

Czym jest program „Nowa Huta Dziś” i jakie zadania obejmuje?

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w zeszłym roku realizował pierwszą, pilotażową edycję programu „Nowa Huta Dziś”. Celem projektu jest poprawa infrastruktury technicznej na obszarze pięciu dzielnic nowohuckich poprzez realizację zadań wskazanych przez mieszkańców. W ramach programu remontowane były chodniki, drogi, wymianie podlegało też oświetlenie. Szczegółowe  zasady programu określała uchwała Rady Miasta Krakowa. Na wybranych ulicach wymieniona została nawierzchnia, m.in.: na ulicy Medweckiego (odcinek od Ronda im. J. Lewandowskiej w kierunku ul. I. Stella Sawickiego), na ulicy Świdnickiej, na ulicy Grębałowskiej, na ulicy Mycielskiego. Został wykonany remont całego parkingu na os. Kazimierzowskim 18 z jego drogą dojazdową na ul. E. Łokietkówny. Przy okazji remontu jezdni, zmodernizowane zostały również przejścia dla pieszych. Wyremontowane zostały chodniki m.in. na ulicy Isep (pomiędzy ul. Siwka, a Cuplową) oraz Żeromskiego (wzdłuż os. Słonecznego), deptak pomiędzy dawnym Kinem Świt a ZUS-em. Na Plantach Mistrzejowickich wymieniono 66 opraw oświetleniowych na energooszczędne, w technologii LED. Dodatkowo podpięto oświetlenie do systemu sterowania.

Jak Pan ocenia efekty tej pilotażowej edycji programu „Nowa Huta Dziś” ?

Program świetnie się sprawdził, udało się dzięki niemu wprowadzić wiele pozytywnych zmian i zwiększyć komfort korzystania z infrastruktury drogowej, która znajduje się w tej dzielnicy. Istotny jest również fakt, iż to właśnie sami mieszkańcy w plebiscytach głosują i wybierają obiekty lub lokalizacje, które mają być modernizowane. A koordynują to Rady Dzielnic. Można więc powiedzieć, że realizowane są takie inwestycje, które dla bezpośrednio zainteresowanych są najważniejsze.

Program ten będzie oczywiście kontynuowany również w roku bieżącym. Planowane jest przeznaczenie na ten cel kwoty rzędu 2 mln zł.

A jakie inwestycje w Nowej Hucie będą realizowane w roku 2018 ?

W tym roku remonty będą wykonywane, podobnie jak w roku ubiegłym, w ramach bieżącego utrzymania, programu nakładkowego oraz projektu „Nowa Huta Dziś”, a także zadań dzielnicowych.

Ze środków na bieżące utrzymanie zaplanowane zostały m.in. następujące prace: ul. M. Dąbrowskiej remont nawierzchni (od Ronda do al. Jana Pawła II wraz z tarczą ronda); ul. Nowohucka remont  nawierzchni (od ronda Dywizjonu 308 do mostu na Wiśle); ul. Uniwersału Połanieckiego remont nawierzchni; ul. Ujastek remont chodnika (od al. Solidarności w stronę Przychodni); ul. Bulwarowa remont nawierzchni (od ul. Kocmyrzowskiej do ul. Wojciechowskiego); ul. Żeromskiego wymiana nawierzchni z częścią chodników (od ul. Obr. Krzyża do al. Róż); ul. Czuchajowskiego remont nawierzchni wraz z chodnikami; ul. Mierzwy remont chodnika; ul. Gen. M. Boruty-Spiechowicza remont chodnika. Również ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie zaplanowano wiele mniejszych prac, które wnioskowane były przez mieszkańców. Są to remonty chodników i jezdni wewnątrz osiedli, m.in.: Zielonego, Szkolnego, Kolorowego, Spółdzielczego, Krakowiaków, Centrum A, C, Zgody, Górali, Na Skarpie. Orientacyjny koszt tych prac wyniesie około 13,7 mln zł.

Na zadania dzielnicowe na terenie Nowej Huty przeznaczona jest natomiast kwota 3,3 mln zł. Szczegółowy zakres prac zostanie wskazany na przełomie marca/kwietnia br. przez Rady Dzielnic.

W ramach programu nakładkowego planowany jest remont ulic: M. Kolbego, ks. K. Jancarza (dokończenie), F. Bohomolca, Obrońców Warszawy, Hołdu Pruskiego, A. Próchnika, Swarożyca, Rondo Piastowskie, Architektów, M. Wańkowicza. Na te prace zabezpieczona została kwota w wysokości 4 mln zł.

W sumie więc jaka kwota będzie przeznaczona na remonty w Nowej Hucie w tym roku?

ZIKiT planuje przeznaczyć kwotę co najmniej 23 mln zł.

 

 

-------------------

Komentarze Radnych:

Sławomir Pietrzyk, Radny Miasta Krakowa z Nowej Huty: Rok 2017 był bardzo pomyślny pod względem liczby prowadzonych inwestycji na obszarze dzielnic nowohuckich, realizowanych przez ZIKiT. Kontynuowana jest przebudowa arterii Igołomskiej, która wyprowadzi ruch z Nowej Huty, w kierunku Sandomierza. Wiele nowohuckich ulic zostało gruntownie odnowionych poprzez nałożenie nowych dywaników asfaltowych m.in. na: al. Pokoju (na odcinku od ronda Czyżyńskiego do ronda Dywizjonu 308), Ludźmierskiej, Dąbrowskiego, Wojciechowskiego. Cieszy fakt, że remontowane są chodniki, o które najczęściej zabiegają sami mieszkańcy. Mam nadzieję, że środki zabezpieczone na ten rok będą dobrze wykorzystane.

Edward Porębski, Przewodniczący Komisji ds. Infrastruktury Rady Miasta Krakowa: Realizowany program nakładkowy przynosi znakomite efekty, oprócz wymiany nawierzchni, remontowane są chodniki, kratki kanalizacyjne. Dzielnic nie stać byłoby z własnych budżetów na realizację tych zadań. Ulice: Centralna, Andersa, Ludźmierska, Struga wykonane zostały właśnie z tego programu. W dzielnicy XVIII priorytetem jest budowa chodników, obecnie jest tam wiele ulic bez pobocza. Byłbym zadowolony gdyby dzielnice otrzymywały jeszcze większe środki na realizację swoich zadań (aż dwukrotnie w 2019 r.). Liczę, że w najbliższym czasie wyremontowane będą ul. Klasztorna czy al. Przyjaźni.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków