Przetarg na przebudowę ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ogłosił przetarg nieograniczony na przebudowę ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej. Otwarcie złożonych ofert  nastąpi w dniu 20 lutego 2018 roku (o godzinie 13:00).

Przetarg na przebudowę ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie
Fot. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie ulic: Królewskiej, Podchorążych, Bronowickiej obejmująca odcinek od skrzyżowania ulic: Al. Mickiewicza, Al. Słowackiego, Karmelicka, Królewska wraz z tarczą skrzyżowania do skrzyżowania z ul. Rydla wraz z pętlą tramwajową w rejonie skrzyżowania ulic Bronowicka, Rydla.

Zakres robót obejmuje wykonanie m.in.: układu drogowego i torowego, węzła rozjazdowego, sterowania i ogrzewania zwrotnic, odwodnienia drogi i torowiska, sieci trakcyjnej wraz z kablami trakcyjnymi, oświetlenia ulicznego, przebudowę i zabezpieczenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, sygnalizacji świetlnej na pięciu skrzyżowaniach, tablic informacji pasażerskich DIP, zabezpieczanie i przebudowę sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, zieleni, relokacji biletomatu, małej architektury oraz docelowej organizacji ruchu.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, współfinansowanego ze środków UE w ramach działania 6.1 – Rozwoju publicznego transportu zbiorowego w miastach, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków