Wyjaśnienia dotyczące zwrotu dotacji na budowę CORT

W związku z dzisiejszym artykułem redaktora Rąpalskiego pt. „ZIKiT stracił 280 tysięcy zł, bo zniszczył ważne papiery” prezentujemy pełne wyjaśnienia tej sprawy.

Na dzień kontroli prowadzonej przez UKS w ZIKiT dostępna była zdigitalizowana  dokumentacja przetargowa dot. przedmiotowego postępowania. ZIKiT nie dysponował jedynie kontrofertami złożonymi na etapie przetargu. Na podstawie istniejących dokumentów kontrola była w stanie ocenić prawidłowość przeprowadzonego postępowania

Wyjaśnienia dotyczące zwrotu dotacji na budowę CORT
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zadanie pn. Budowa budynku Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w rejonie ul. Powiśle w Krakowie, przeprowadzono w drodze przetargu nieograniczonego z dnia 5 marca 2009 r., wartość podpisanej umowy wyniosła 19.100.567,07 zł. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane nr 2009/S 44-063851 zostało opublikowane w DUUE w dniu 05.03.2009 r., a także na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego (ZIKiT), SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego, zapytania do SIWZ złożyło 12 wykonawców, na które Zamawiający w sposób prawidłowy udzielił odpowiedzi (ustalenia poczynione w czasie kontroli).

 

Część dokumentacji o sygnaturze 10/II/2009 (a konkretnie 10 z 11 ofert – dodatkowo: jedna ze złożonych ofert została odrzucona) została zniszczona 11.06.2015 r. na podstawie zgody Archiwum Narodowego w Krakowie nr 269/2015 z dnia 13.05.2015 r. Dodać należy także, że dokumentacja przetargowa związana z realizacją projektu Małopolski System Informacji Turystycznej była już przedmiotem planowej kontroli prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Funduszy Europejskich. Przedmiotowa kontrola miała miejsce w dniach 26-28.11.2013 r.; 10-11.12.2013 r.; 29-30.01.2014 r. w wyniku której nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

Po otrzymaniu wyników kontroli w ZIKiT wprowadzono rozwiązania, które pozwoliły na uniknięcie tego rodzaju sytuacji w przyszłości.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków