Korekta SPP tańsza o 1/3

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w połowie grudnia br. zakończył prace w Strefie Płatnego Parkowania (Strefa P1, Strefa P2, Strefa P3, Strefa P4, Strefa P5, Strefa P6.1, Strefa P6.2, Strefa P6.3, Strefa P6.4, Strefa P.6.5, Strefa P7, Strefa P8) na Alejach Trzech Wieszczów oraz strefie „Tempo30” na Bronowicach. Zmiany te były efektem zaleceń pokontrolnych wojewody małopolskiego. Zgodnie z pierwotnym założeniem zmiany te miały kosztować blisko 6 milionów złotych brutto. Ostatecznie Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu za zrealizowane prace wypłacił 3 801 488 złotych brutto. Kwota jaka została zaoszczędzona to 2 127 319 złotych brutto. Ostatecznie jest ona niższa, ze względu na wprowadzone liczne korekty, które były wynikiem konsultacji prowadzonych z mieszkańcami.

Korekta SPP tańsza o 1/3
Fot. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Zmiany, które zostały wprowadzone uwzględniały zarówno korzystających z samochodów, pieszych, rowerzystów jak i pasażerów komunikacji publicznej. Wyznaczone zostały miejsca do parkowania dla samochodów na chodnikach dla pieszych z zachowaniem 2 metrów wolnego miejsca. W wyjątkowych sytuacjach z zachowaniem 1,5 metra. Na wielu ulicach wprowadzono ruch jednokierunkowy, często z udogodnieniami dla rowerzystów. Dzięki takim rozwiązaniom mogą oni poruszać się „pod prąd” wyznaczonymi kontrpasami lub kontraruchem oznaczonym tzw. „sierżantami”.  Tam gdzie zastosowano ruch jednokierunkowy pojawiła się możliwość wyznaczenia większej ilości miejsc parkingowych. Zmienione zostało także oznakowanie poziome i pionowe, z części ulic wręcz wyprowadzono ruch samochodowy z wyjątkiem aut uprzywilejowanych, dostawczych czy tych należących do mieszkańców.

Na Kazimierzu została wprowadzona Strefa Ograniczonego Ruchu, której główną ideą było uspokojenie ruchu, podniesienie poziomu bezpieczeństwa pieszych: dzieci idących do szkoły, turystów, mieszkańców dzielnicy. Zmiana odbyła się równolegle do reorganizacji Strefy Płatnego Parkowania pod kątem spełnienia wymogów ustawowych określających szerokości chodnika. Na ulicy Dietla zostało wprowadzone nocne parkowanie, które zostało wyznaczone na zewnętrznych pasach tej ulicy. Parkowanie jest możliwe w godzinach od 20 do 7 rano następnego dnia.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków