Pozytywne emocje - dziękujemy

Wiele działań podejmowanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu jest przyjmowanych z emocjami. Nie brakuje również tych pozytywnych – czego dowodem listy napływające do Zarządu

Pozytywne emocje - dziękujemy
Fot.

W ciągu minionego roku wielu mieszkańców krytykowało działania ZIKiT – staraliśmy się zawsze reagować na uwagi i jeśli to było możliwe uwzględniać je w planach organizacji ruchu, transportu miejskiego lub w trakcie prowadzonych inwestycji.

Jednocześnie napływają do nas różnymi kanałami podziękowania za podejmowane kroki. Czasem są to pozytywne reakcje na zmiany w organizacji transportu autobusowego, czasami podziękowanie za reakcję na uwagę do toczących się remontów.

Jednym z cenniejszych tego rodzaju głosów, jest list, który skierowano do wicedyrektora Łukasza Franka ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących. Dyrekcja i nauczyciele „w imieniu rodziców, uczniów i swoim” dziękują urzędnikom za wyznaczenie przejścia dla pieszych na moście Dębnickim, przy Jubilacie. Szkoła zapewnia, że przejście ułatwia poruszanie się uczniom, a możliwość omijania schodów przejścia podziemnego jest dla nich dużą zaletą i przyspiesza piesze podróże po mieście. Szkoła zwraca uwagę, że przejście jest przydatne także dla osób na wózkach inwalidzkich i rodzicom z dziećmi w wózkach. Pojawia się też wniosek wyposażenie sygnalizatorów w urządzenia dźwiękowe, by dodatkowo podnieść komfort niewidzących lub niedowidzących.

Z bardzo pozytywnym odbiorem spotkaliśmy się też po ogłoszeniu planów nowej organizacji transportu miejskiego. Szczególne zainteresowanie wzbudziła linia 114, która od 8 stycznia będzie się poruszać między os. Pod Fortem i ul. Chełmońskiego. Oprócz głosów indywidualnych dotarł do ZIKiT także list stowarzyszenia Kraków 2.0 – w piśmie stowarzyszenie wskazuje na współpracę między urzędnikami Zarządu, aktywistami i radnymi. To stwierdzenie jest dla nas ważne – zawsze staramy się uwzględniać wnioski i uwagi mieszkańców.

Instytucją, która wyraziła pełne poparcie dla zmian w organizacji ruchu w Krakowie okazał się też Polski Klub Ekologiczny z Małopolski. Klub jest przekonany, że zmiany w centrum przyczynią się długofalowo do promocji innych niż samochód form poruszania się po mieście. Podkreśla zarazem, że samochody zajmują zbyt wiele miejsca i produkują zbyt wiele zanieczyszczeń, by zwiększać ich obecność w ścisłym centrum Krakowa. Klub wzywa w liście zarówno Zarząd, jak i Prezydenta Krakowa do kontynuacji obecnej polityki zarządzania transportem.

Działania ZIKiT i prace jego zespołów od zarządzania ruchem budzą również zainteresowanie przedsiębiorców, którzy gotowi są korzystać z danych posiadanych przez Zarząd i dzielić się swoimi, by usprawnić poruszanie się po mieście.

Przy okazji nadchodzącego Bożego Narodzenia, urzędnicy otrzymali też list od arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego. Zawiera on podziękowania za współpracę i organizację ruchu przy okazji specjalnych wydarzeń.

Życzymy Wszystkim Wesołych Świąt Bożego Narodzenia,

Zespół Prasowy ZIKiT

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków