Od stycznia nowe zasady darmowej komunikacji

Radni miejscy przegłosowali uchwałę zmieniającą zasady ogłaszania bezpłatnej komunikacji dla właścicieli samochodów w dni ze znacznymi przekroczeniami stężeń pyłów w powietrzu. Działania będą podejmowane na podstawie krótkoterminowej prognozy jakości powietrza. Przepisy zaczną obowiązywać na początku stycznia.

Od stycznia nowe zasady darmowej komunikacji
Fot. Magiczny Kraków

Nowe zasady ogłaszania darmowej komunikacji miejskiej będą opierać się na codziennej prognozie jakości powietrza, dotyczącej kolejnej doby. Prognoza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wysyłana do Urzędu Miasta Krakowa, jest podzielona na trzy ośmiogodzinne przedziały (0.00-8.00, 8.00-16.00, 16.00-24.00).

Wystarczy, aby równocześnie spełnione zostały dwa warunki – w dwóch dowolnych ośmiogodzinnych przedziałach stężenie pyłów PM10 musi przekroczyć:

 

 

  • 100 µg/m3 na powierzchni miasta powyżej 50 proc.

oraz

  • 150 µg/m3 na powierzchni miasta powyżej 50 proc.

Wtedy uruchomione zostaną procedury powiadamiania krakowian o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji w kolejnym dniu.

 

Obecnie darmowa komunikacja miejska w dni smogowe jest wprowadzana, gdy średni poziom stężenia pyłu zawieszonego PM10, na wszystkich stacjach pomiarowych WIOŚ zlokalizowanych na obszarze Krakowa, przekracza 150 µg/m3 wg średniej z godziny 1.00-16.00 lub 12.00-22.00/23.00. Obie średnie są liczone niezależnie od siebie. Oznacza to, że nawet jeśli po godz. 16.00 średnia nie przekroczy poziomu 150 µg/m3, a średnia z godziny 22.00/23.00 przekroczy,  bezpłatna komunikacja zostanie wprowadzona w ciągu następnej doby.

Wyniki pomiarów podaje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie na swojej stronie internetowej. Pierwsza informacja o bezpłatnej komunikacji może pojawić się w godzinach 16.00–18.00 lub w przypadku drugiej średniej około godziny 23.15-23.30.

Bezpłatna komunikacja jest wprowadzana na jedną dobę, w godzinach 0.00–24.00 po dniu, w którym wystąpiło przekroczenie. W przypadku, gdy w kolejnych dniach średnie w dalszym ciągu przekraczają powyższe wartości, termin obowiązywania darmowej komunikacji wydłuża się o kolejne doby.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków