Kolejne działania edukacyjne w ramach Akademii Mobilności ZIKiT

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w ramach projektu Akademia Mobilności ZIKiT wprowadził kolejne zadanie: Spotkania informacyjno-edukacyjne dotyczące infrastruktury rowerowej Krakowa. Dedykowane jest ono wszystkim firmom, które wzięły udział w pilotażowej kampanii „Rowerem do pracy, czyli dom, rower, praca.. i tak w kółko”. ZIKiT to zadanie realizuje wspólnie z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa – który jest pomysłodawcą i bezpośrednio nadzorował w/w kampanię. Celem akcji było zachęcenie osób dojeżdżających codziennie do pracy do korzystania z rowerów, a tym samym zmniejszenie liczby samochodów na ulicach.

Kolejne działania edukacyjne w ramach Akademii Mobilności ZIKiT
Fot. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

W listopadzie odbyło się pierwsze takie spotkanie, w siedzibie firmy SKK S.A. Joanna Majdecka z Wydziału Gospodarki Komunalnej UMK oraz Małgorzata Małochleb z ramienia ZIKiT w pokazanej prezentacji omówiły następujące zagadnienia: najważniejsze kompetencje oraz zadania WGK UMK oraz ZIKiT; zasady korzystania z infrastruktury rowerowej; jak bezpiecznie poruszać się rowerem po mieście (np. odpowiedziały na pytanie kiedy możemy jechać rowerem po chodniku oraz jak wygląda odpowiednie wyposażenie roweru). W prelekcji wykorzystywane były dane pozyskane podczas Kompleksowych Badań Ruchu (KBR) z 2013 roku. Na zakończenie spotkania osoby zebrane dyskutowały na temat swoich doświadczeń związanych z poruszaniem się po mieście rowerem. Uwieńczeniem tego spotkania był postulat ze strony pracowników SKK S.A. o montaż stojaków rowerowych przed budynkiem firmy. Sprawa ta jest rozpatrywana w ZIKiT.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków