Z myślą o bezpieczeństwie – piesi na ul. Armii Krajowej

Trwają zmiany w organizacji ruchu przy przejściach dla pieszych na dużych krakowskich arteriach. Chodzi m.in. o ul. Armii Krajowej, gdzie ZIKiT poprawił oznakowanie poziome drogi i ustawił lepiej widoczne znaki poziome. Wszystko po to, by kierowcy nie mieli wątpliwości, że zbliżają się do przejścia dla pieszych i zachowali, wymaganą przez przepisy i zdrowy rozsądek, większą ostrożność.

Z myślą o bezpieczeństwie – piesi na ul. Armii Krajowej
Fot. Wojciech Musiał

Zgodnie z zapisami Prawa o Ruchu Drogowym każdy kierowca zbliżający się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zawsze zachować szczególną ostrożność, a w wypadku zauważenia pieszego zbliżającego się do przejścia kierowca ma obowiązek zmniejszyć prędkość, tak by nie narazić go na niebezpieczeństwo.

Niestety nie wszyscy kierowcy stosują się do tych przepisów. Szczególnie widać to przy przejściach dla pieszych, które prowadzą przez więcej niż jeden pas ruchu i nie są wyposażone w sygnalizację świetlną. W związku z tym ZIKiT przygotował zmiany w organizacji ruchu w tych miejscach. Jednym z nich jest przejście dla pieszych przez ul. Armii Krajowej, w rejonie ul. Balickiej.

W tamtym miejscu zostało wykonane dodatkowe malowanie poziome, w postaci czerwonych linii, które zwraca uwagę kierowców na fakt, że zbliżają się do przejścia dla pieszych. Dodatkowo zamontowano jaskrawe znaki poziome, których nie sposób przeoczyć nawet w warunkach bardzo ograniczonej widoczności.

Podobne działania, związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa pieszych na przejściach, ZIKiT podejmuje również na innych drogach. Przykładem może być ul. Marii Dąbrowskiej, gdzie zdecydowano się na inne rozwiązanie i zamontowano zwężenia zmuszające kierowców do zmniejszenia prędkości.

Adres:
ul. Armii Krajowej, Kraków

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Piotr Hamarnik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków