Prezydent uwzględnił uwagi mieszkańców do projektu zmian w strefie parkowania

Kraków prowadzi korektę funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania. Projekt zmian konsultuje z radnymi dzielnic, reprezentującymi mieszkańców. Ich opinie zostały uwzględnione – prezydent wprowadził je do projektu uchwały, którym zajmie się teraz rada miasta.

Prezydent uwzględnił uwagi mieszkańców do projektu zmian w strefie parkowania
Fot. mi.krakow.pl

Zmiany przygotowywane były przez przedstawicieli Miejskiej Infrastruktury i Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu przez kilka miesięcy. Ich głównym celem jest rozwiązanie kilku problemów w funkcjonowaniu SPP, które zgłaszali również mieszkańcy Krakowa. Jednym z założeń korekty jest podzielenie dużych podstref parkowania na mniejsze fragmenty, tak by służyły one przede wszystkim mieszkańcom ulic. Takie rozwiązanie pomogłoby również w ograniczeniu ruchu samochodowego, a co za tym idzie także hałasu i emisji spalin, wewnątrz danego obszaru.

Projekt zmian w zasadach funkcjonowania krakowskiej Strefy Płatnego Parkowania urzędnicy konsultowali z członkami Rady Dzielnicy I (Stare Miasto) i XIII (Podgórze). Dziś prezydent Jacek Majchrowski uwzględnił głosy przedstawicieli mieszkańców podpisał autopoprawkę do projektu uchwały, w której m.in. przychyla się do opinii radnych z Podgórza i rezygnuje podziału podstrefy P5 na dwie mniejsze części.

Ostatecznie o kształcie zmian w funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania zdecydują radni miejscy, którzy nad tą uchwałą pochylą się na najbliższej sesji Rady Miasta Krakowa.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Piotr Hamarnik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków