Więcej miejsc dla osób niepełnosprawnych w Strefie Płatnego Parkowania

Zgodnie z wymogami prawa wśród miejsc do parkowania wyznaczonych na ulicach powinno się znaleźć przynajmniej 4 proc. miejsc dla osób niepełnosprawnych. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w ramach prac w Strefie Płatnego Parkowania zastosuje te zalecenia i w oparciu o dotychczasowe wnioski oraz doświadczenia wyznaczy odpowiednią liczbę tzw. niebieskich kopert.

Więcej miejsc dla osób niepełnosprawnych w Strefie Płatnego Parkowania
Fot. ZIKiT

Od kilku tygodni trwa porządkowanie organizacji miejsc do parkowania na obszarze strefy płatnej w Krakowie. Chodzi o wskazanie miejsc postojowych w taki sposób, by nie naruszały one przestrzeni przewidzianej prawem dla osób pieszych – a więc zapewnienie pieszym chodników o szerokości 2 metrów (na pewnej liczbie ulic możliwe było pozostawienie szerokości jedynie 1,5 m). Dotychczas w wielu miejscach te wymogi nie były zachowane. Reorganizacja parkowania podniosła komfort pieszych na chodnikach, ale jednocześnie doprowadziła do zmniejszenia liczby miejsc postojowych o ok. 2,5 tys. spośród poprzednich 22 tys. miejsc.

Szerokości nowych chodników jest dziś zgodna z przepisami i standardami ruchu pieszego, nie było jednak pewności, jak zastosować wymogi dotyczące liczby miejsc postojowych dla samochodów osób niepełnosprawnych. Zgodnie z ustawowymi wymogami, musi ich być przynajmniej 4 proc. na obszarze Strefy. Do tej pory takie miejsca stanowiły ponad 2 proc. wszystkich. Było więc jasne, że trzeba będzie zwiększyć liczbę kopert.

W czasie nakładania nowych linii w całej strefie, tzw. niebieskie koperty (kolor tych miejsc, także jest pewną nowością) namalowano w miejscach poprzednich kopert, lub w miejscach o które wnioskowały już wcześnie osoby z niepełnosprawnościami. Dodatkowe koperty planowano umieścić po wnioskach mieszkańców, by jak najlepiej odpowiadały realnym potrzebom.

Okazuje się jednak (zgodnie z opinią prawników Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i uzyskanych przez ZIKiT), że z chwilą zakończenia prac porządkujących kwestie parkowania na chodnikach, powinna też zostać uzupełniona liczba miejsc przeznaczonych dla samochodów osób niepełnosprawnych. Nie można tego odkładać w czasie. ZIKiT uzupełni więc liczbę niebieskich kopert jeszcze w czasie trwającej reorganizacji Strefy. Ostatecznie, po zakończeniu malowania, będzie ich  760 (plus około 100 niepełnowymiarowych), wobec wyznaczonych na dzisiaj 410 (wymiarowych i niewymiarowych).

Niebieskie koperty są szersze i dłuższe od standardowego miejsca do parkowania, by zapewnić osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi pełną swobodą poruszania się wokół samochodu, w czasie wsiadania i wysiadania. Właśnie dlatego wyznaczanie takich miejsc jest potrzebne – dostęp do auta osoby niepełnosprawnej zaparkowanego na ogólnodostępnym miejscu postojowym, może być utrudniony lub wręcz niemożliwy.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków