ZIKiT pionierem PPP

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, że jako pierwszy w Polsce realizuje program pilotażowy, który ma na celu budowę i utrzymanie linii tramwajowej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Obecnie ZIKiT wraz z Doradcą z ramienia Ministerstwa Rozwoju przygotowują się do rozpoznania rynku, po kątem czy zgłoszą się firmy, które chciałyby i mogłyby zrealizować projekt. Firma partnerska mogłaby zająć się realizacją projektu budowy i jej utrzymaniem lub zrealizować projekt budowy i zająć się utrzymaniem wszystkich torowisk w Krakowie. W tej kwestii decyzje zapadną dopiero po rozpoznaniu rynku. Wartość projektu przekracza 400 mln złotych.

ZIKiT pionierem PPP
Fot. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Firma, która będzie realizowała projekt, będzie odpowiedzialna za budowę odcinka sieci tramwajowej w ramach realizacji IV etapu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (około 4.5 km odcinek), czyli trasy od skrzyżowania ul. Jana Pawła II, z ul. Lema i Meissnera aż do Mistrzejowic. Wynagrodzenie będzie wypłacane przez Miasto Kraków w formie „opłaty za dostępność”. Dopiero po zakończeniu budowy, w okresie eksploatacji. Umowa zostanie zawarta na okres 23 lat, eksploatacja na 20 lat. Usługi utrzymania w okresie eksploatacji będą obejmować: utrzymanie, konserwację i naprawy awaryjne wybudowanego torowiska oraz infrastruktury towarzyszącej z wyłączeniem oczyszczania letniego i zimowego torowiska oraz usług utrzymania infrastruktury przystankowej. Pod uwagę bierze się rozszerzenie zakresu utrzymania na całą sieć tramwajową. Wynagrodzenie pokryje koszt budowy, finansowania oraz świadczenia usług przez partnera prywatnego wraz z jego zyskiem.

Celem projektu jest m.in.: zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców poprzez zwiększenie skomunikowanego za pomocą tramwajów obszaru Gminy Miejskiej Kraków oraz udziału pojazdów tramwajowych w transporcie publicznym; poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez zwiększenie liczby linii tramwajowych oraz skrócenie czasu dojazdu poprzez upłynnienie ruchu; usprawnienie i podniesienie atrakcyjności miejskiej komunikacji zbiorowej poprzez skrócenia czasu podróży.

 

Parametry techniczne projektu:

  • Budowa nowej linii tramwajowej na długości ok. 4,5 km.
  • Budowa nowych przystanków tramwajowych – 9 par przystanków oraz 6 przystanków o zmniejszonej długości.
  • Rozbudowa istniejącej pętli tramwajowej Mistrzejowice.
  • Przebudowa istniejącego układu drogowego ulic na długości ok. 10,4 km.
  • Budowa obiektu inżynierskiego – tunelu – o łącznej długości całkowitej ok. 950 m (wraz z dojazdami), pod rondem Polsad wraz z przystankiem podziemnym oraz ciągami pieszymi z infrastrukturą.
  • Sfinansowanie (lub współfinansowanie) inwestycji.
  • Utrzymanie i eksploatacja sieci tramwajowej w zakresie ustalonym w trakcie dialogu technicznego.

 

Zamawiający nie wyklucza wprowadzenia do Projektu elementów komercyjnych, zapewniających Partnerowi Prywatnemu dodatkowy przychód z Projektu, co w efekcie może doprowadzić do zmniejszenia opłaty za dostępność.

Miasto posiada następujące dokumenty dla ww. Projektu: Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 24 maja 2017r. ; Projekt koncepcyjny - zagospodarowanie terenu z grudnia 2015r. (część opisowa oraz zestawienie dokumentacji); Dokumentacje geologiczno-inżynierską dotyczącą warunków geologiczno-inżynierskich).

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków