Bezpłatna komunikacja miejska również dla gimnazjalistów

Rada Miasta Krakowa podjęła na sesji 13 września uchwałę rozszerzającą uprawnienie do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej na uczniów krakowskich gimnazjów. W roku szkolnym 2017/2018 uprawnienie to będzie przysługiwać uczniom drugich i trzecich klas gimnazjalnych, a za rok – tylko uczniom klas trzecich. Uchwała ma związek z wprowadzonymi od 1 września tego roku zmianami w systemie oświaty, przewidującymi m.in. wygaszenie gimnazjów.

Uwaga - uchwała Rady Miasta Krakowa zacznie obowiązywać dwa tygodnie po opublikowaniu jej w dzienniku urzędowym województwa. Do tego czasu gimnazjaliści muszą kupić bilet.

Bezpłatna komunikacja miejska również dla gimnazjalistów
Fot. ZIKiT

Do tej pory, na mocy przepisów uchwalonych przez Radę Miasta Krakowa 30 marca 2016 r., prawo do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską mieli:

uczniowie krakowskich szkół podstawowych, w okresie roku szkolnego, tj. od 1 września do 30 czerwca – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej ucznia szkoły podstawowej zlokalizowanej na terenie Gminy Miejskiej Kraków, wydanej według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw edukacji narodowej,

wszystkie dzieci od urodzenia do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego – na podstawie oświadczenia rodzica/opiekuna podróżującego z dzieckiem.

Zgodnie ze zmianą przyjętą przez krakowskich radnych 13 września w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 prawo do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską przysługiwać będzie także uczniom dotychczasowych gimnazjów oraz uczniom klas gimnazjalnych dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w innych szkołach na terenie Gminy Miejskiej Kraków – w okresie roku szkolnego, czyli od 1 września do 30 czerwca. Podstawą będzie ważna legitymacja szkolna ucznia dotychczasowego gimnazjum lub ucznia klasy gimnazjalnej, wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 

 

Przypominamy, że uprawnieni uczniowie mogą bezpłatnie podróżować wszystkimi tramwajami i autobusami Komunikacji Miejskiej w Krakowie na liniach miejskich i aglomeracyjnych w strefie biletowej I (miasto Kraków) i II (aglomeracja).

Z wyliczeń UMK wynika, że w związku z objęciem gimnazjalistów uprawnieniem do przejazdów bezpłatnych wielkość utraconych środków budżetowych w roku szkolnym 2017/2018 wyniesie ok. 2,9 mln zł.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków