Korekta oznakowania SPP

Tak zmieni się krakowska Strefa Płatnego Parkowania, po wprowadzeniu korekt wynikających z dostosowania jej do obowiązujących przepisów.

Korekta oznakowania SPP
Fot. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Podstawa prawna zmian:

 1. Wystąpienie pokontrolne Wojewody Małopolskiego z dnia 4 marca 2016r., znak: WI-V.431.11.2015 dotyczące między innymi realizacji zadań z zakresu organizacji ruchu na drogach publicznych miasta Krakowa.
 2. Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
  Art. 13b. 1. Opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera się za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania,

•w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo.

•2. Strefę płatnego parkowania ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej.

3. Dziennik Ustaw Nr 220 poz.2181 z dnia 3 lipca 2003r. (z póź. zm.) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i  sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drodze

Pkt. 5.2.4. Linie wyznaczające stanowiska postojowe  „….dopuszcza się umieszczenie na chodniku linii ograniczającej strefę postojową . Przy wyznaczaniu tej strefy linia równoległa do krawężnika powinna być umieszczona w taki sposób, aby szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych wynosiła co najmniej 2,0m. Wyjątkowo dopuszcza się pozostawienie chodnika o szerokości 1,5m…..”


Jak czytać projekt

projkt spp
Kliknij w projekt i pobierz pełną dokumentację zmian w zakresie parkowania niektóre elementy pozostałej organizacji ruchu (np. skrzyżowanie przy filharmonii podlegały aktualizacji po utworzeniu wersji elektronicznej map)
 • Oznakowanie pionowe istniejące  - kolor szary
 • Oznakowanie pionowe projektowane – w kolorze zgodnie z Rozporządzeniem
 • Oznakowanie pionowe likwidowane – przekreślenie na żółto
 • Oznakowanie poziome istniejące – kolor czarny
 • Oznakowanie poziome likwidowane – kolor żółty
 • Oznakowanie poziome projektowane – kolor czerwony
 

Przykłady rozwiązań, które pozwoliły zachować o 50% więcej miejsc niż pierwotnie zakładała inwentaryzacja.

Zawężenia pasów ruchu

 • P1 Ul. Św. Teresy; Ul. Pędzichów; Ul. Pawlikowskiego; Ul. Biskupia; Ul. Krupnicza; Ul. Radziwiłłowska; Ul. Wenecja; Ul. Poselska; Ul. Koletek
 • P2 Ul. Sebastiana; Ul. Orzeszkowej; Ul. B. Joselewicza; Ul. Bożego Ciała; Ul. Józefa; Ul. Plac Nowy; Ul. Augustiańska; Ul. Chmielowskiego; Ul. Trynitarska; Ul. Kupa
 • P3 Ul. Topolowa; Ul. Borowickiej; Ul. Lubicz
 • P4 Ul. Botaniczna; Ul. Strzelecka; Ul. Kopernika; Ul. Chodkiewicza; Ul. Pola; Ul. Prochowa; Ul. Rzeźnicza; Al. Daszyńskiego

Ruch jednokierunkowy

 • P1 Ul. Krowoderska; Ul. Słowiańska; Ul. Czysta; Ul. Zegadłowicza
 • P2 Ul. Miodowa; Ul. Etery; Ul. Józefa; Ul. Halicka; Ul. Wawrzyńca; Ul. Gazowa
 • P4 Ul. Chodkiewicza; Ul. Łazarza; Ul. Grzegórzecka (boczna)

Nocne parkowanie

 • P1 Ul. Dolnych Młynów; Ul. Piłsudskiego; Al. Krasińskiego
 • P2 Ul. Starowiślna; Ul. J. Dietla; Ul. Skałeczna; Ul. Krakowska; Ul. Dajwór; Ul. Podgórska
 • P4 Ul. Łazarza; Ul. Grzegórzecka;

Wyjątkowe przypadki z 1,5m dla pieszych

 • P1 Ul. Sarego
 • P2 Ul. Wrzesińska; Ul. Joselewicza od Starowiślnej do torów
 • P4 Ul. Masarska
 • P5 Ul. Dąbrówki; Ul. Dąbrowskiego; Ul. Rękawka
 • P7 Ul. Szwedzka; Ul. Zamkowa; Ul. Sandomierska

Dodatkowe strefy ograniczonego ruchu - dostępne dla posiadaczy abonamentów danej podstrefy SPP

strefy mapa

mapa strefy


Mail do składania uwag


parkowanie@dialog-spoleczny.pl
 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: PAULINA POLAK
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków