Wypełnij ankietę, pomóż innym i sobie!

W jakim stopniu infrastruktura transportowa Krakowa dostosowana jest dla osób o ograniczonej mobilności?

Zachęcamy do udziału w badaniu ankietowym, które dotyczy problemów związanych z codziennym przemieszczaniem się (np. niedostosowaniem infrastruktury dla podróży pieszych, rowerowych, komunikacją zbiorową) osób o ograniczonej mobilności w Krakowie. Ankieta skierowana jest do osób poruszających się na wózku inwalidzkim, osób, które mają trudności z chodzeniem i poruszają się za pomocą lasek, balkoników, kul, osób starszych, kobiet w ciąży, osób z ciężkim i nieporęcznym bagażem, osób poruszających się po mieście z dziećmi.

Celem badania jest zidentyfikowanie zachowań i preferencji transportowych (np. wybór środka transportu) oraz problemów związanych z użytkowaniem systemu transportowego grupy osób z ograniczoną mobilnością.

Wypełnij ankietę, pomóż innym i sobie!
Fot. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Wzięcie udziału w ankiecie pozwoli wypowiedzieć się respondentom m. in. na temat przydatności wdrażanych rozwiązań – zwrócić uwagę co jest najbardziej istotne.

Badanie składa się z dwóch części: formularza ankietowego oraz mapy. Na mapie można zaznaczać przeszkody, które napotykane są podczas podróżowania po Krakowie.

Ankieta jest częścią pracy magisterskiej opracowywanej na Politechnice Krakowskiej, a jej wyniki zostaną przekazane Działowi ds. Mobilności Aktywnej ZIKiT.

Link do ankiety: www.mobilnykrakow.pl/utrudnienia-mobilnosci

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków