Zmiany na Rondzie Czyżyńskim

W czwartek 3 sierpnia zmianie ulegnie działanie sygnalizacji świetlnej na Rondzie Czyżyńskim. Kierujący pojazdami, skręcający w prawo z al. Jana Pawła II (od strony Nowej Huty) będą musieli ustąpić pierwszeństwa rowerzystom korzystającym z przejazdu rowerowego na podobnych zasadach, jak ma to miejsce na większości skrzyżowań w Krakowie. Prosimy o stosowanie się do oznakowania i zachowanie szczególnej ostrożności zarówno kierowców korzystających ze skrzyżowania, jak i rowerzystów. Na większości skrzyżowań standardem jest, że podczas skrętu w prawo podczas wyświetlania sygnału zielonego ogólnego, występuje konieczność ustąpienia pierwszeństwa pieszym i rowerzystom. Na podobnej zasadzie funkcjonować będzie Rondo Czyżyńskie.

Zmiany na Rondzie Czyżyńskim
Fot. Sebastian Kowal

Głównym celem wprowadzenia zmiany jest poprawa warunków ruchu rowerowego w ciągu al. Jana Pawła II. Rondo Czyżyńskie stanowi zauważalną przeszkodę na ciągu trasy rowerowej łączącej Nową Hutę z centrum Krakowa, na której od momentu powstania, obserwowany jest dynamiczny wzrost natężenia ruchu rowerowego. Dotychczas rowerzyści zmuszeni byli oczekiwać na kolejnych przejazdach (przez jezdnie i torowisko), co znacząco wydłużało czas podróży. Niestety często rowerzyści przejeżdżali na czerwonym świetle powodując niebezpieczne sytuacje.  Do ZIKiT wpływały w tej sprawie liczne wnioski mieszkańców, które potwierdziły przeprowadzone przez nas obserwacje. Projekt jest częścią działań mających na celu poprawę warunków ruchu rowerowego i ujednolicenia sposobu wyświetlania sygnałów świetlnych na poszczególnych skrzyżowaniach. ZIKiT prowadzi działania zmierzające do poprawy warunków ruchu na kluczowej trasie rowerowej łączącej centrum z Nową Hutą. Dotychczas wprowadzono korekty na skrzyżowaniu w rejonie przystanku tramwajowego „Białucha”. Rowerzyści nie są tam praktycznie zatrzymywani przez sygnalizację. Większe zmiany mające ułatwić ruch rowerzystów oraz dostępność Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Czyżynach przewidziane są także na skrzyżowaniu z ul. Życzkowskiego przy Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej.

 

Poprawa warunków ruchu powinna nastąpić także na al. Jana Pawła II, gdyż korektom ulegnie także czas wyświetlania zielonego sygnału dla pojazdów. Stanowi to odpowiedź na dynamiczne zmiany natężenia ruchu i związane między innymi z otwarciem kolejnej przeprawy mostowej przez Wisłę, która wpływa na wielkość ruchu na innych ulicach w mieście.

Podczas przebudowy Ronda w 2014 r. zaprojektowano przejazdy dla rowerzystów w poziomie jezdni. Z uwagi na obowiązujące wówczas przepisy, nie było możliwości zaprojektowania działania sygnalizacji świetlnej w inny sposób, niż z segregacją ruchu rowerowego i pojazdów. Dopiero dzięki aktualizacji przepisów możliwe stało się wprowadzenie rozwiązania, które obowiązywać będzie od czwartku.

 

mapa

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków