Zwycięska koncepcja schodów na Śliskiej

W piątek (7 kwietnia) rozstrzygnięty został konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji przebudowy schodów (wraz z otoczeniem) pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego. Jury najbardziej spodobał się projekt utrzymany w kolorze czerwonej cegły (RAL 2001). Miejsce ma być także bardziej dostępne dla osób niepełnosprawnych i rodziców z wózkami dzięki windzie i platformie. Poza tym w zamierzeniu autorów projektu, schody oprócz zwykłej funkcji użytkowej, mają być także miejscem spotkań mieszkańców oraz charakterystycznym punktem w dzielnicy i nie tylko.

Zwycięska koncepcja schodów na Śliskiej
Fot. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Zgłosiło się do niego 85 pracowni architektonicznych, spośród których na konkurs wpłynęło 39 prac. Wszystkie oceniał sąd konkursowy w składzie: Przewodniczący Michał Szymanowski – SARP Kraków, Paweł Wieczorek (SARP Kraków), Maciej Kowalczyk (SARP Warszawa), Grażyna Fijałkowska (Radna Miasta Krakowa), Jacek Bednarz (Przewodniczący Rady Dzielnicy XIII Stare Podgórze), Piotr Pakaszewski (Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie), Piotr Chuchacz (MPOIA Kraków, SARP Kraków).

Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną  w wysokości 10 tys. zł. Ponadto laureat I nagrody zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki dotyczących przygotowania dokumentacji projektowej. Nagroda II wyniosła 7.500 zł, a trzecia III – 5.000 zł. Zostały przyznane także wyróżnienia.

Teraz kolejnym etapem będzie uzyskanie wszystkich uzgodnień  i pozwoleń ( w tym m.in. służb konserwatorskich) oraz opracowanie projektu. Schody maja szansę na odnowę w przyszłym roku. W sumie na projekt i realizację w Wieloletnim Planie Finansowym zarezerwowana jest kwota 1 mln 250 tys. zł.

 

Werdykt jury:

"Pierwszą nagrodę przyznano za bardzo czytelną decyzję urbanistyczną, której efektem projektowym jest kreacja znaku w tkance Starego Podgórza. W pracy założono stworzenie miejsca charakterystycznego i niepowtarzalnego, przy jednoczesnym przemyślanym połączeniu komunikacyjnym ulic Kalwaryjskiej i Zamoyskiego. Dzięki jakości rozwiązań architektonicznych, a w tym dzięki jednolitej kolorystyce, praca niesie w sobie potencjał dla zbudowania miejsca szczególnego - miejsca spotkań i różnych form aktywności społecznej. Projektowany obiekt ma szansę nie tylko zaistnieć w świadomości mieszkańców Podgórza, ale także stać się kolejnym charakterystycznym punktem na architektonicznej i kulturowej mapie Krakowa."

Więcej informacji TUTAJ

Pokaż metkę
Autor: zikit
Osoba publikująca: PAULINA POLAK
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków