Powstanie nowa trasa rowerowa w Bronowicach

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu przygotowuje do budowy nową trasę rowerową wzdłuż ulicy Jasnogórskiej i Armii Krajowej. Zadanie planowane jest do realizacji w przyszłym roku.

Powstanie nowa trasa rowerowa w Bronowicach
Fot. ZIKiT

Szykuje się kolejna duża inwestycja rowerowa w Krakowie. Właśnie przygotowywana jest koncepcja budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Jasnogórskiej i Armii Krajowej. Trasa o długości ok. 5 km ma być poprowadzona od granicy miasta wzdłuż ulicy Jasnogórskiej do ronda Ofiar Katynia, a następnie wzdłuż ul. Armii Krajowej: od ronda Ofiar Katynia do ul. Zarzecze po zachodniej stronie ulicy, a od ul. Zarzecze do ul. Przybyszewskiego po stronie wschodniej.

Dokładny przebieg trasy określi projekt, który zostanie przygotowany przez wykonawcę zadania w przyszłym roku. Zakłada się, że droga dla rowerów poprowadzona będzie z wykorzystaniem istniejących już chodników i ciągów pieszych, które zostaną odpowiednio przystosowane dla jednośladów, a częściowo z wykorzystaniem układu drogowego, (np. w przypadku ul. Włościańskiej).

Prace budowlane, po wyłonieniu wykonawcy w przetargu w formule „zaprojektuj i wybuduj” powinny rozpocząć się w roku 2018.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: PAULINA POLAK
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków