Ul. Igołomską przebudujemy wspólnie z Unią Europejską

Trwa wybór wykonawcy 2 etapu przebudowy ul. Igołomskiej. Inwestycja ta ma na celu zwiększenie dostępności komunikacyjnej Krakowa, przy jednoczesnym odciążeniu miasta od ruchu tranzytowego. Wartość zadania objętego dofinansowaniem (oba etapy inwestycji) to blisko 300 mln zł, z czego 85% zostanie sfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Ul. Igołomską przebudujemy wspólnie z Unią Europejską
Fot. Marcin Korusiewicz

Realizacja I etapu już się zakończyła. Polegała na rozbudowie ulicy Igołomskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Brzeską, wraz z budową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, kanalizacji wodociągowej, gazociągowej, sieci elektroenergetycznych i teletechnicznej).

Natomiast etap II przebudowy ul. Igołomskiej obejmie przebudowę ul. Igołomskiej od ul. Giedroycia do skrzyżowania ul. Brzeskiej z ul. Igołomską. Na długości całego tego odcinka (7,5 km) powstaną ścieżki rowerowe, zostaną również przebudowane wiadukty kolejowe, przewidziana jest budowa zatok i przystanków autobusowych oraz odcinków torowiska. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.


Budżet projektu:

Całkowita kwota projektu: 293 892 178,74 PLN

Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 211 142 109,61 PLN

Wnioskowana kwota dofinansowania (85% kosztów kwalifikowanych) : 179 470 793,16 PLN


Warto przypomnieć, że z POIiŚ w latach 2007 – 2013 Gmina Kraków uzyskała łącznie 1,2 mld złotych dofinansowania. Zaś na lata 2014 – 2020 Gmina Miejska Kraków podpisała już 4 umowy o dofinansowaniu (o wartości dofinansowania blisko 335 mln zł nie licząc projektu na ul. Igołomskiej). 15 kolejnych projektów jest obecnie w trakcie ubiegania się o dofinansowanie. 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Piotr Hamarnik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków