Ważna informacja dla palaczy

Wczoraj (11 stycznia 2017 r.) Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę rozszerzającą zakaz palenia papierosów w miejscach użytku publicznego dodatkowo o zakaz używania e-papierosów i tzw. nowatorskich wyrobów tytoniowych. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, która weszła w życie 8 września ubiegłego roku. Mają na celu zwiększenie komfortu osób niepalących przebywających w przestrzeni publicznej.

Ważna informacja dla palaczy
Fot. ZIKiT

Warto przypomnieć, że zakaz palenia papierosów obowiązuje już w Krakowie na przystankach autobusowych, na dworcach autobusowych i pętlach w pobliżu wiat, zatok autobusowych i w pojazdach komunikacji miejskiej. Ponadto na terenie placów zabaw dla dzieci, w tym ogródkach jordanowskich oraz na terenie trzech parków: Parku Krakowskiego, Parku im. Dr Henryka Jordana, Parku Bednarskiego. W tych trzech ostatnio wymienionych miejscach wyznaczone są strefy dla palaczy (50 m kw), które powinny być wyposażone w popielniczki. Teraz w tych wszystkich miejscach nie będzie wolno także używać e-papierosów  i tzw. nowatorskich wyrobów tytoniowych, czyli np. tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów, fajki, cygara, cygaretki a nawet tytoniu do żucia (więcej szczegółów w ustawie).

Uchwała (Nr LXII/1361/17) wejdzie w życie w Krakowie w 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Zarządcy terenu są zobowiązani do umieszczenia informacji dotyczącej zmian w prawie. Szacunkowy koszt wymiany regulaminów na przystankach wyniesie 23 tys. zł, natomiast wymiany w parkach i placach zabaw dla dzieci oraz doposażenia w popielniczki – 20 tys. zł.

Dostosowanie przepisów prawa miejscowego do obecnego brzmienia ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych umożliwi skuteczne i jednolite egzekwowanie przepisów przez właściwe służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście.

Pokaż metkę
Autor: zikit
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków