Informacja o nieudzieleniu zamówienia publicznego

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zgodnie z procedurą zapowiedzianą w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu, a opisaną w art. 138o ustawy PZP, podjął decyzję o nieudzieleniu zamówienia publicznego na usługi społeczne jako usługi świadczonej społeczności lokalnej - sprzedaż biletów poprzez telefony komórkowe..

Informacja o nieudzieleniu zamówienia publicznego
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

W wyniku informacji uzyskanych od Wykonawców na etapie badania ofert (korespondencja SkyCash, prezentacja systemu mPay). Zamawiający powziął wiadomość o dowolnej interpretacji przez Wykonawców zapisów SIWZ, co do sposobu płatności za bilety za pomocą e-portmonetki oraz/lub za pomocą karty płatniczej. Przy sporządzaniu ofert Wykonawcy przyjęli dowolność interpretacji tego zapisu. Przy założeniu, że intencją ZIKiT było dostarczenie mieszkańcom systemu dystrybucji biletów ) zapewniającego możliwość zakupu biletów zarówno za pomocą e-portmonetki jak i za pomocą każdej indywidualnej karty płatniczej, powyższa sytuacja dopuściła złożenie ofert nieporównywalnych, stanowiących niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

Dla zapewnienie mieszkańcom dowolności w wyborze platformy sprzedaży e-biletów, ZIKiT zamierza w nadchodzącym tygodniu udzielić zamówienia publicznego na wykonywanie usług dystrybucji biletów zarówno za pomocą e-portmonetki jak i za pomocą każdej indywidualnej karty płatniczej w systemie oferowanym kilku Wykonawców wybranych w drodze uproszczonej procedury publikowanej tylko lokalnie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa i pozbawionej możliwości składania odwołań.

Jednocześnie przypominamy, że cały czas dostępna jest możliwość zakupu biletów (w tym okresowych) poprzez aplikację iMKA.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków