Polityka Krakowa = polityka ZIKiT

Wszystkie działania podejmowane przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, od wdrażania drobnych zmian w organizacji ruchu po wielomilionowe inwestycje komunikacyjne, przygotowywane są w oparciu o wytyczne uchwalane przez władze miasta.  Te wytyczne nazywane są Polityką Transportową Dla Miasta Krakowa i właśnie zostały zaktualizowane na lata 2016 - 2025.

Polityka Krakowa = polityka ZIKiT
Fot. ZIKiT

Dokument, przyjęty w czerwcu uchwałą Rady Miasta Krakowa, ma na celu „Stworzenie warunków do sprawnego i bezpiecznego przemieszczania osób i towarów przy ograniczeniu szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i warunki życia mieszkańców oraz poprawę dostępności komunikacyjnej w obrębie miasta, jak również terenów obszaru metropolitalnego, województwa i kraju w warunkach zrównoważonej mobilności w miejskim systemie transportowym.”.  W wielu miejscach uwzględnia nową koncepcję, promowaną przez Komisję Europejską – Sustainable Urban Mobility Plan (Plan zrównoważonej mobilności miejskiej).

Rozwój zrównoważonego transportu w Krakowie ma być zapewniony poprzez osiągnięcie celów głównych, którymi są:

 1. Zapewnienie możliwości dogodnego przemieszczania się użytkownikom systemu transportowego w powiązaniach wewnętrznych i zewnętrznych
 2. Rozwój i promowanie ekologicznych form podróżowania
 3. Poprawa stanu środowiska naturalnego, zmniejszenie uciążliwości transportu dla mieszkańców oraz wzrost bezpieczeństwa
 4. Poprawa efektywności gospodarki przestrzennej i transportu
 5. Poprawa wizerunku miasta i budowa jego prestiżu

Te bardzo ogólnie wytyczone cele strategiczne zostały doprecyzowane dużo większą ilością konkretnych zadań szczegółowych. Wśród nich znajdziemy na przykład rozwój wysokiej jakości systemu transportu, który ma być zrealizowany m.in. poprzez:

 • Modernizację i rozbudowę infrastruktury tramwajowej

Przykład:

- przebudowa I obwodnicy miasta, w tym ul. Basztowej, która będzie realizowana w przyszłym roku

- budowa nowych linii tramwajowych - z Krowodrzy Górki na Górkę Narodową i Azory

 • Budowę lub wydzielanie pasów autobusowych na najbardziej zatłoczonych ciągach komunikacyjnych

Przykład:

- wydzielenie buspasa na ul. Pilotów

- zmiany organizacji ruchu na Alei Trzech Wieszczów

 • Rozbudowę systemu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej

Przykład:

- budowa łącznicy kolejowej Zabłocie - Krzemionki

- budowa przystanku SKA w Łagiewnikach

 • Rozwój systemu parkingów P+R

Przykład: budowa parkingów w rejonie pętli tramwajowych w Bieżanowie i Kurdwanowie

 • Rozwój infrastruktury rowerowej

Przykład:

- realizacja Alei Dwóch Kółek, czyli stworzenia rowerowej alternatywy dla zatłoczonej Alei Trzech Wieszczów

- budowa nowych tras rowerowych, m.in. wzdłuż ul. Wielickiej i Kamieńskiego

 • Budowę bezkolizyjnego podsystemu transportu zbiorowego (premetro, metro)

- Przed nami kolejny rok pracy. Będziemy skupiać się w nim zarówno na dużych zadaniach inwestycyjnych, takich jak rozbudowa ul. Igołomskiej czy budowa nowych linii tramwajowych, jak i na mniejszych, punktowych, korektach organizacji ruchu – wylicza Marcin Korusiewicz, dyrektor ZIKiT. – Wszystkie te zmiany opieramy na strategicznych wytycznych przygotowanych przez Prezydenta Miasta Krakowa i Radę Miasta Krakowa – dodaje.

Warto, by wszyscy krakowianie zapoznali się z programem transportowym miasta. Dzięki temu lepiej zrozumieją działania podejmowane przez ZIKiT i kierunek w którym się ono rozwija. Zapraszamy do lektury: Polityka Transportowa Dla Miasta Krakowa na lata 2016 - 2025.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Piotr Hamarnik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków